Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Žilinský kraj » okres Žilina » turistika » miesto

Miesto, okres Žilina

Miesto v okres Žilina

V okres Žilina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Žilina:, 1 z 17

Domašínsky meander, Frambor, Lopata, Pleš, Markovice, Nad mlynom, Frambor, Horevažie pod hôrkou, Záhlodčie, Lazúr, Krzienok, Kňazova Lehota, Dolinky, Kňazovica, Skotňa, Bielisko, Koryto, Pod studničky, Lán, Lúka, Kúty, Pri mlynci, Kostelné, Kaluže, Podžiarie, Predevsie, Pod Háje, Bulvár, Kapustná záhrada, Obora, Prostredný Vadičov, Panská jabloň, Závodie, Záchrastie, Vrchy, Kolo, Kamence, Horevažie, Pri Rajčanke, Depo, Nový Chlmec, Zábreh, Pod majerom, Poddubie, Zadný lán, Podchreničie, Briežky, Podstránie, Grendeľ, Predmestie, Medzi cestami, Zadielie, Pod Skalkou, Nad Šibenicami, Mičuchovské, Podchraničie, Rybník, Zastávek, Pri mlyne, Vinica

Miesto, okres Žilina:, 2 z 17

Panské Kopánky, Nad hôrkou, Kopanice, Dielce, Priečne, Mičianovia, Nad mlynom, Klčoviská, Upotočné, Lúčky medzi cestami, Kopanica, Široké Horekončia, Lazy, Záhrady, Noviny, Pod Dolinkami, Kaštiel, Hlboké, Zádvorie, Široké hore Končia, Pažite, Nadsadie, K matke Božej, Pod Skladmi, Na Lúčie, Šafárovské, Machajové, Horný Kamenec, V Roháčoch, Na chotári, Na vŕšku, Hájisko, Lánce, Na Pleš, Na Stráni, Do poľa, Priosie, Nad cintorínom, Na Stráži, Do Ilovca, U Červenčíka, Mindákovci, Kraviarky, V Dolinke, Medzilužie, Záhrady, Nad Včelínom, Predný bok, Solisko, U Muchu, U Cisárika, Skalica, Klinček, Hrehušky, Lúčky od vody, U Pistovčaka, Adamovec, Pod Sviňankou, Za záhradami, U Hulíka

Miesto, okres Žilina:, 3 z 17

U Bľačov, Pod dúbravou, Na lán, Pod kruh, U Dzurinov, Hranice, Na lúkach, Nad záhradami, Záhumnie, Lazce, Za višnie, Červencovia, Paseky, Prieloh, Záhorčie, Starý majer, Podvršie, Smetanovské diely, Lachovia, Za chrastie, Mlynárov jarok, Rovné, Dlhé, Strana, Kliny, Noskovec, Malý Šveškovec, Za medzu, Do Kňažovca, Čerenka, Medzi haj, Za Lány, Krúžky, Járky, Nadomie, Na dlhé, Rovné pri kríži, Pod Nedielku, Pod Kr -ovec, Hrby, Pod dubom, Nad zábrehom, Pod predný haj, Predmlynie, Dolný vrch, Pod štepmi, Diel, Zlatné, Bobčíkovce, Do Stúp, U Bielov, Hôrka, Lazisko, Pod stráňou, Pod Úhradom, Čičetková medzi Mudrovú a Marmanovú, Za kaštielom, Kapustné záhrady, Mičlovce, Kraviarská

Miesto, okres Žilina:, 4 z 17

Kapitulovo, Nad studienkami, Pod hŕbkami, Pod Lovisko, Bachronovce, U Galjeríkov, Perisko, Predné Porubné, Rybník, Diel a Zadiel, Kýčera črmná, Predné bôrie, Záhrada, Za zahrady, Ostredok, Zvonica, Mančarské, Cezpolie, Dúbravky, Tižinky, Hony, Frankovia, Dolný sad, Pod dvor, Predky, Kopanica, Vyšný Žarnov, Pustina, Pod kostolné, Dolinky, Nad Pakancom, U Blškov, Zichovia, Senkovo, Dolinky, Močiary, Kamenné, Kopánky, Jaroše, Hlboč, Niževsie, Ponad cesty, Za záhradkami, Na vŕšku, Holiskovce, Vyšné kapustniská, Kráčiny, Prašivina, Závoz, Pri Bánovej, Nadsadisko, Medzi vodami, Bieščare, Hrby, Podpeklo, Sadisko, Ninise, Soľné, Dolová, Prielohy

Miesto, okres Žilina:, 5 z 17

Žarnov, Za jamy, Dolný Vadičov, Doliny, Zaháj, Turkov, Kosariska, Pod záhradkou, Remenárka, Rovné pri kríži, Čepelovce, Nižnie, U Pantokov, Do stráňe, Bukovina, Vysne Sutarovce, Dlhé tále, Na vršku, Záhumnie, U Tabacikov, Brodkove, U Tuhovcaka, Prielohy, Taranovia, Nizne Sutarovce, Na trojak, Na Širokú, Forbaky, Staré lazy, Ohrázka, Dolné hlavy, Pod Stránie, Kovalkove, U Okuliari, Zbýšovy, U Vojtkov, Zákluka, Pod roh Dubeň, Nad Paprudie, Kosivné, Keblov, Kamenisté, Klukany, Žľaby, Rieky, Dieliky, Záplotie, Prietrž, Kubové, Lukavica, Krtore, Potoky, Stráne, U Rapáňov, Pobrežie, Pri kopci, Za Chmelincami, Sady, Kádašová, Slivkovský

Miesto, okres Žilina:, 6 z 17

Janinský.p, Mazurský, Dolný Háj, Brezie, Gápel, Lazy, Potôčky, Za Brezníkom, Brezie, Sedliská, Na Hámre, Marček, Brezie, Hulákovia, Majt nky, Brezie, Osada Gažovia, Piesky, Za kaštieľom, Pod Malým Vretenom, U Čambalov, Lány, Čulákovci, Zárieč - Keblov, Grešakovce, Pocestie, Dúbie, Zadné zápotočné, Pod hájom, Proti háju, Hôrka, Piesky, Tižinka, Vyše kríža, Lány, Skotňa, Hôrka, Vrtielky, Dlhé hony, U Tarabov, Za vrch, Dúbravky pod Vrchom, Hôrky, Jamy, Od Gbelian, Nižný Martišov, Za starou vodou, Priečky, Na Záplotí, Zadný lán, Skalka, Nad jarok, Dielnice, Povrázky, Parižovia, Pod kruhy, Rieky, Podhorie, Divina, Predná hôrka

Miesto, okres Žilina:, 7 z 17

Lány, Na jamke, Trnovica, Nad jarkom, Lalinok, Hájiky, Kuneradské horné, Zadná hôrka, Ohrada, Niže vsi pri cintoríne, Chmelín, Kučiny, Pri bani, Zárečie, Sádok, Panské záhrady, Ritviny, Vŕšok, Chrasť, Hucerovci, Nad studňou, U Lokaja-Koristové, Pod Domčicou, Fľaky, Ku Kaštieľu, Žižovci, Hrádok, Kopec, Michalovci, Nad Breh, Pod búdou, Lúky, Malý Žiar, Malý žiar, Starý háj, Važina, Tarneková, Vertelky, Kozie chrbty, Koncom do Haja, Na lúky, Trstená, Banisko, Brezie, Skalky, Spišáková, Sviniarka, Horné Košariská, Grúne, Chrapovné úslnia, Laziská, Uhlavčie, Záhumnie, Rybník, Rovne, Malý Žiar, Rovná hora, Bukovina, Rovienka, Bukovina

Miesto, okres Žilina:, 8 z 17

Rovienka, Zelená, Demkovská, Pažite, Kovašovská roľa, Prielohy, Koncom do Závoza, Tomborovské zábrehy, Dolinky, Hlboký, Jefirny, Predné húštiny, Kúr, Patúchy, Grúniky - Zaširočie, Vartovňa, Dúžavy, Lány, Lazy, Za Plešom, Pod hrubou skalou, Štvrtce, Závadske záhumnie, Jama, Pod vápenice, Pod Tobolky, Rajčanek, Košariská, Dolina do Patúcha, Kozebová, Dúbravka, Biely potok, Kačka, Žebračinec, Dolina, Záplotie, Pod brehy, Grúniky - Zaširočie, Patúchy, Pod Cibulníkom, Lazy, Za vrchlazie, Veľké hony, Kobylia, Snožky, Lazec, Kostelná, Dolinka, Pekárske, Kútnica, Na chotári, Na Odlazie, Od perinskej, Jastrabinec, Vidlikovec, Záhumnie, Do dolín, Vrch Lazie, Kozincové, Tlstá hora

Miesto, okres Žilina:, 9 z 17

Snoh, Krieš, Škultétske záhumnie, Záhumnie, Starý majer, Zadubravčie, Pavlovo, Vŕšel, Pod Tlstou horou, Lejšie, Predevsie, Kúty, Zakopaničie, Lejšové, Dolinky, Briežky, Hlodek, Grúň-Dolina, Pod Orechom, Kúty, Mojbické záhumnie, Kobylia -Dolinky, Niževsie, Tančekové, Pod Krešie, Pod zámkom, Lackové, Na zadky, Záhrady, Hubatá, Najnižšia dolina, Úhradie, Podrúbanie, Dúbravná, Závadske záhumnie, Pekárske, Škultétske záhumnie, Pred studňou, Pod Dúbie, Ploščina, Huboč, Hranice - Dúbravy, Vrch háj, Dlhé kusy, Stráň, Pod Lazy, Karolka, Kopana, Kadub, Lúčivná, Ďurišovská, Zácestie, Jaty, Pod Diel, Jaty, Diel, Medzi rybníky, Vrch Lazy, Hranice - Dovčické, Na kútoch

Miesto, okres Žilina:, 10 z 17

Trckové, Pohoreniská, Bogdanová, Vojtové, Podhorie, Pod Kopanou, Španinec, Diely, Sypaniská, Truchanová, Za kostolom, Potoky, Zábava, Konštica, Hájik, Tŕnie, Luhy, Zapierená, Korelnice, Hranice - Povrázky, Kozince, Mútnice, Vojtove, Jabradné, Krištofka, Šibenice, Za Háj, Za potoky, Nová, Dupná, Močariny, Povrázky, Šalby, Letovisko, Gedeonova skala, Štrbíkovské, Mútnice, Pri obrázku, Nad rybníky, Svitáčovo, Fišerka, Kríž, Bariny, Jánova lúka, Košariská, Biela Studňa, Pod zámkom, Dúbrava, Koštecké lazy, Komíny, Vŕšky, Jasenová Brložná, Havrania, Mestská, Bačov kopec pod Stilovým, Jašterová, Malatínec, Hore koncovky, Na vŕšky, Zámostie

Miesto, okres Žilina:, 11 z 17

Brehy, Malá Martoňovica, Za ulicou, V jamách, Na Odvažie, Bačov kopec, Socovský vrch, Čierne doliny, Pod závozie, Malá Straníková, Žľabina, Španica, Pod Horným a Dolným Poľským, Žľaby, Jarčeky, Kozinec, Kobáry, Záborie, Podoknie, Pod hôrčie, Paprudie, Sihoť, Na rieky, Hlboče, Pod vŕšky, Ležiachova javorina, Žľabina, Dlhé lúky, Za rakytie, Potoky, Dobroňská záhrada, Za roh Dubeň, Veľká Martoňovica, Kúty, Jamy, Ku krížu, Doliny, Hrebeň, Straníková, Pod farskou, Teplička, Horné lazy, Pri skotni, Za železnicou, Na jame, Medzi jamky, Na lán, Za jamou, Medzi lúky, Cez vrch, Banisko, Kotol, Medzi hroble, Dlhé hony, Brezičky, Nad poľom, Lazy medzi cestami, Bystrice, Podbrezie, Za Diel

Miesto, okres Žilina:, 12 z 17

Podbrezie, Štamríky, Pod hroble, Vrch Hôrka, U Ritnošov, Rukáv, Vrchy, Čákory, Na kopce, Za parkanom, Pod horou, Za vrchom, Za jarčeky, Sedlová, Dolinka, Pod dielom, Jarčeky, Pod hájom, Za Straníkom, Štafný vŕšok, Na vrchu, Medzicestie, Osada Hrnčiareň, Za vrchom, Kopanice, Panský Vrch, Burchýbel, Za rybník, Humienca, Kamenné hony, Dielce, Háj a Nadpolia, Pod závozy, Podevráta, Loncov diel, Prúd, Hrb, Draškovce, Stráň, Zábrezie, CINACKA A DUBOVEC, Búrie, Roh Dubeň, Dúbravy, Horné Dúbravy, Pod Dúbravku, Zabukovinské, Dubníky, Hôrka, Na diely, Pod chotár, Pod Osičie, ZA DRIENKAMI, Grance, Ku hájiku, Božkovec, Lopatina, NADSADIE, Záhorská, Horné Dúbravy

Miesto, okres Žilina:, 13 z 17

Slopovec, Sandrová, Pod Krchovú, Pod rožok, Doliny, Boky, ZA VLAKOV, Stránie, Pod kopanie, Jamiská, Pod Skalky, Sihoť, Slatiny, Na Lopatiny, Pod dielec, Dielec, Za dolinou, POD DUBNNIKOM, Lisnár, Šipica, Nadevsie, Pod prostrednou, Zásičie, Bukovina, Vrchovina, Do Vápenice, Dráhy, Lazy, Pod prílet, ZADUBNIE A ZAHAJ, Dúbrava, Dolná štvrť, Pod Bielkovou medzou, Orechovec, Dráhy, Hlodky, Na Holý diel, Na Stráni, Lúka, Dolné Lazy, Za hájik, Záhumnie, Dolné Dúbravy, Roháč, U Papučov, Záhumnie, Na Zadky, Hony, V Žľaboch, Hony, Ku doline, Háj, Do Španice, U Bakľa, Roháč, Pod Červenec, Za Dúbravku, Za chrasťou, Za skalu, U Pajaši

Miesto, okres Žilina:, 14 z 17

Kopanice, Zastudnie, Popod Salaji, Za Lietavskými hájmi, Háje, Mičurské, Kopanice, Záhumnie, Borgy, Pažite, Hrabie, Lán, Na Kriváče, Pri Malom Ostrom, Vlčica, Hôrka, Stráne, Kopanice, Doliny, Pod Grúň, U Ťažkých, Pažite, Dúbrava, Pod háj, Nadvažie, Prihaliny, Za Háj, Pod vrchom a lánce, Brezie, U Roha, Mračkov, Breziny, Prútky, UJaroša, Poľany, Nad vŕškom, Bucel, Kotrčina Lúčka, Belkovské, Židové, Medzi Babinec, Gaborské, Mlyniská, Maliarka, Do Hája, Záhajčie, Mlyniská, Hrady, ZA LUKOV, Záhajčie, Grúň, Za Stránie, Na Vrch, Bucel, Pod Roháčom, Medzi Ostré, U Zajaca, Pod jablonkami, Pod Zabukovinské, U Škuľavíka

Miesto, okres Žilina:, 15 z 17

Za lúčinky, Bucel, Drieňovica, Huboč, Medzi Vodami, Za Sviňankou, Za potok, Pod snohy, Na skalke, Zadné Bôrie, U Salajov, Pod Ohreškom, Stopkovci, Do Lietaviek, Zabučie, U Kormanov, Horné piesky, Na záhradkách, Borovie, Vrch Stráň, Rovňanský grúň, Panošina, Medziskalie, U Jantošíka, Malinová, Organy, Zadné jarky, Vrchy, Nad Balcovami, U Jantulov, Lány, Pod Magurou, Chotár, Hoskora, Cirkevné horné vŕby, Kopánka, Pod Dielom, Podskalie, Hajasová, Predovsie nad Bakovci, Za Dielom, Barankovské kopce, Na stráni, povrázkové piesky, Zádražie, Žabkové zeme, Pred Háj, Končaborie, Nad Rybáre, Barankovské brehy, SISKOVEC, Huta, Havranov, Uhlisko, Pri Veľkom Ostrom, Pod Chotárom, Háje, Za Lietavskými hájmi, Dúžany, Za Nivou

Miesto, okres Žilina:, 16 z 17

Lipy, Okľžeň, Pod Briežky, Peckovan, Šipice, Dolné huty, Poza Briežky, Boky, Laziská, Doliny, Predné hony, Muchovské, Pod Čákovom, Obora, Záňov lán, Kúty, Dagová, Bystrička, Zálazie, Sekanina, U Bernata, Barankovské lúky, Nad Hrádkom, Hliniak, Žiare, Lipy, Pod Briežky, Záborie, Za Laziskom, Chotár, Zlieň, Jamy, Crkovo, Horné huty, Silkovo, Za cestou, Dolné salašiská, Kašajské lazy, Kobylia, Košarick palenica, Diely, Záborovčie, Pod Skalkou, Záboria, Dolné Hrby, Veľký Ostredok, Močiare, Bučníky, Zbyšovy, Srpová veža, Nadlánie, Podlejšie, Hŕbky, U Cabajov, Lakomá hora, Jastrabie, Planá Hora, Kašička, Zajarčie, Skotňa

Miesto, okres Žilina:, 17 z 17

Za plánkou, Tomaškovo, Rovná, Pod Klukovo, Šimové, Brtová, Brehy, Malý Ostredok, Brehy, Nad Petríkov haj, Vajaneko, Burovo, Pod horou, Za Kr -ovec, Vápenice, Pod Poľanami, Lány, Skalka, Pod lúky, Rovne, Za horou, Dolné Pažitie, Úplaz, Mackové, Kúty, Háje, Paseka, Vrchy pod Kačkou, Hraščanky, Medzihorská, Porubné, Šieste, Podskalie, Krčiny, Vŕšky, Zadné doliny, Kamenec, Patríková, Vojteche hôrka, Svitková

miesto inde

Žilina (402x), Divina (169x), Zapad(5) (159x), Dlhé Pole (136x), Stránske (118x), Lietavská Svinná - Babkov (116x), Lietava (105x), Rajecké Teplice (101x), Kunerad (96x), Terchová (96x), Lietavská Svinná (85x), Turie (83x), Sever II(7a) (83x), Poluvsie nad Rajčankou (80x), Závodie (80x), Dolná Tižina (79x), Teplička nad Váhom (73x), Lietavská Lúčka (71x), Čičmany (70x), Kotrčiná Lúčka (69x), Svederník (66x), Horná Tižina (64x), Višňové, okres ZA (62x), Strážov (62x), Krasňany (61x), Paština Závada (61x), Bánová (58x), Nededza (57x), Kamenná Poruba, okres ZA (56x), Juhovychod(8) (55x)
miesto v Žilina
miesto v Divina
miesto v Zapad(5)

Podobné, okres Žilina:

4008x turistika, 2943x miesto, 419x orientačný bod, 223x strom, 82x chranený strom, 78x poľovnícky posed, 75x turistické informácie, 47x ohnisko, 46x miesto na piknik, 31x prístrešok, altánok, 24x studňa, 18x orientačná mapa, 13x atrakcia, 5x štôlňa, 3x komín, 1x väznica
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Žilina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-zilina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.