Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Žilinský kraj » okres Žilina » turistika » miesto

Miesto, okres Žilina

Miesto v okres Žilina

V okres Žilina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Žilina:, 1 z 17

Domašínsky meander, Frambor, Kňazovica, Pleš, Depo, Frambor, Pri Rajčanke, Pod studničky, Lúka, Kaluže, Podžiarie, Kostelné, Lazúr, Markovice, Lopata, Kňazova Lehota, Krzienok, Nad mlynom, Záhlodčie, Bielisko, Koryto, Lán, Kúty, Pri mlyne, Pri mlynci, Dolinky, Skotňa, Predevsie, Bulvár, Pod Háje, Kolo, Kapustná záhrada, Panská jabloň, Závodie, Záchrastie, Obora, Prostredný Vadičov, Nový Chlmec, Horevažie, Kamence, Poddubie, Horevažie pod hôrkou, Pod majerom, Zábreh, Zadný lán, Podstránie, Grendeľ, Predmestie, Medzi cestami, Zadielie, Podchreničie, Briežky, Pod Skalkou, Predný bok, Nad Šibenicami, Podchraničie, Mičuchovské, Nad hôrkou, Zastávek, Kopanice

Miesto, okres Žilina:, 2 z 17

Rybník, Vinica, Panské Kopánky, Nad mlynom, Klčoviská, Priečne, Dielce, Mičianovia, Lúčky medzi cestami, Kopanica, Upotočné, Široké Horekončia, Vrchy, Noviny, Lazy, Záhrady, Pod Dolinkami, Hlboké, Kaštiel, Široké hore Končia, Nadsadie, Pažite, Zádvorie, Nadomie, Malý Šveškovec, Na Lúčie, Smetanovské diely, Pod Skladmi, Šafárovské, Horný Kamenec, Na chotári, Na vŕšku, V Roháčoch, Hájisko, Nad cintorínom, Lánce, Na Pleš, Dúbravky, V Dolinke, Zlatné, Na Stráni, Do poľa, U Červenčíka, Na Stráži, Mindákovci, Do Ilovca, Medzilužie, Priosie, Solisko, U Dzurinov, Cezpolie, Pod záhradkou, Za záhradami, U Hulíka, Lúčky od vody, Nad Včelínom, U Pistovčaka, Skalica, Pod kruh, U Muchu

Miesto, okres Žilina:, 3 z 17

U Cisárika, Pod Sviňankou, Záhrady, Na lán, Klinček, U Bľačov, Hrehušky, Predky, Na lúkach, Hranice, K matke Božej, Machajové, Červencovia, Záhorčie, Prieloh, Paseky, Za višnie, Lachovia, Mlynárov jarok, Za chrastie, Adamovec, Kraviarky, Podvršie, Pod dubom, Predmlynie, Krúžky, Strana, Za medzu, Medzi haj, Kliny, Pod Nedielku, Rovné, Za Lány, Na vršku, Noskovec, Pod predný haj, Rovné pri kríži, Dlhé, Nad zábrehom, Čerenka, Diel, Pod Kr -ovec, Do Kňažovca, Hrby, Dolný vrch, Pod štepmi, Hrby, Pod stráňou, Kapustné záhrady, Za zahrady, Mičlovce, Bachronovce, Starý majer, U Bielov, Zvonica, Ostredok, Kraviarská, Hôrka, Do Stúp, Záhrada

Miesto, okres Žilina:, 4 z 17

Nad studienkami, Bobčíkovce, Predné Porubné, Za kaštielom, U Galjeríkov, Lazce, Lazisko, Mančarské, Pod Lovisko, Pod Úhradom, Pod hŕbkami, Rybník, Perisko, Kapitulovo, Kýčera črmná, Čičetková medzi Mudrovú a Marmanovú, Diel a Zadiel, Predné bôrie, Na dlhé, Dolinky, Hony, Tižinky, Kamenné, Pod kostolné, Vyšný Žarnov, Zichovia, Járky, Pustina, U Blškov, Dolinky, Dolný sad, Pod dvor, Močiary, Kopanica, Senkovo, Kopánky, Nad Pakancom, Frankovia, Hlboč, Na vŕšku, Pri Bánovej, Prašivina, Nadsadisko, Kráčiny, Ponad cesty, Nad záhradami, Bieščare, Holiskovce, Podpeklo, Soľné, Jaroše, Za záhradkami, Medzi vodami, Sadisko, Vyšné kapustniská, Ninise, Prielohy, Niževsie, Závoz, Dolová

Miesto, okres Žilina:, 5 z 17

Rovné pri kríži, Dolný Vadičov, Doliny, Za jamy, Remenárka, Dlhé tále, Zaháj, Nizne Sutarovce, Bukovina, Nižnie, Žarnov, Čepelovce, Prielohy, Pod dúbravou, Do stráňe, Záhumnie, U Pantokov, Brodkove, Záhumnie, Kosariska, Turkov, U Okuliari, Na trojak, Vysne Sutarovce, Pod Stránie, Staré lazy, Forbaky, Ohrázka, Kovalkove, Dolné hlavy, Na Širokú, Zbýšovy, Taranovia, U Tabacikov, U Vojtkov, U Tuhovcaka, Zákluka, Keblov, Pod roh Dubeň, Klukany, Kosivné, Kamenisté, Žľaby, Nad Paprudie, Krtore, Osada Gažovia, Kubové, Dieliky, Lukavica, Záplotie, Rieky, Prietrž, Slivkovský, U Rapáňov, Mazurský, Kádašová, Janinský.p, Pri kopci, Stráne, Za Chmelincami

Miesto, okres Žilina:, 6 z 17

Potoky, Pobrežie, Sady, Potôčky, Piesky, Za Brezníkom, Brezie, Gápel, Hulákovia, Brezie, Majt nky, Brezie, Brezie, Lazy, Marček, Sedliská, Na Hámre, Dolný Háj, Dúbie, Pod Malým Vretenom, Grešakovce, Zadné zápotočné, Za kaštieľom, Lány, Pocestie, Zárieč - Keblov, U Čambalov, Čulákovci, Lány, Pod hájom, Hôrka, Proti háju, Tižinka, Skotňa, Dúbravky pod Vrchom, Za vrch, Obrazná, U Tarabov, Vyše kríža, Vrtielky, Piesky, Hôrka, Dlhé hony, Skalka, Nižný Martišov, Na Záplotí, Zadný lán, Hôrky, Za starou vodou, Od Gbelian, Priečky, Jamy, Podhorie, Nad jarkom, Divina, Nad jarok, Parižovia, Trnovica, Povrázky, Rieky

Miesto, okres Žilina:, 7 z 17

Ohrada, Hájiky, Pod kruhy, Kuneradské horné, Lalinok, Predná hôrka, Dielnice, Na jamke, Lány, Zadná hôrka, Zárečie, Chrasť, Niže vsi pri cintoríne, U Lokaja-Koristové, Hucerovci, Fľaky, Ritviny, Vŕšok, Sádok, Pod Domčicou, Chmelín, Pri bani, Nad studňou, Kučiny, Panské záhrady, Michalovci, Lúky, Hrádok, Žižovci, Nad Breh, Kopec, Pod búdou, Ku Kaštieľu, Tarneková, Koncom do Haja, Starý háj, Malý Žiar, Malý žiar, Vertelky, Kozie chrbty, Važina, Na lúky, Trstená, Pod riekou, Malý Vreteň, Banisko, Brezie, Skalky, Spišáková, Sviniarka, Horné Košariská, Grúne, Chrapovné úslnia, Laziská, Uhlavčie, Záhumnie, Rovne, Rybník, Malý Žiar, Rovná hora

Miesto, okres Žilina:, 8 z 17

Rovienka, Bukovina, Zelená, Demkovská, Bukovina, Rovienka, Prielohy, Pažite, Kovašovská roľa, Koncom do Závoza, Tomborovské zábrehy, Dolinky, Hlboký, Jefirny, Predné húštiny, Kúr, Škultétske záhumnie, Zakopaničie, Lazy, Pod Cibulníkom, Záhumnie, Kačka, Patúchy, Predevsie, Patúchy, Kobylia, Pekárske, Lazy, Na chotári, Štvrtce, Biely potok, Za Plešom, Dolina, Dúžavy, Pavlovo, Veľké hony, Kozincové, Dolina do Patúcha, Starý majer, Grúniky - Zaširočie, Jastrabinec, Na Odlazie, Pod Orechom, Pod vápenice, Pod Tlstou horou, Kozebová, Pod brehy, Kúty, Lazec, Košariská, Vidlikovec, Vŕšel, Krieš, Kostelná, Zadubravčie, Jama, Dúbravka, Do dolín, Tlstá hora, Vartovňa

Miesto, okres Žilina:, 9 z 17

Za vrchlazie, Pod hrubou skalou, Pod Tobolky, Kútnica, Briežky, Grúniky - Zaširočie, Záhumnie, Záplotie, Hlodek, Lány, Lejšie, Od perinskej, Vrch Lazie, Snoh, Závadske záhumnie, Žebračinec, Lejšové, Dolinka, Dolinky, Grúň-Dolina, Rajčanek, Snožky, Hubatá, Najnižšia dolina, Lackové, Pred studňou, Dúbravná, Záhrady, Na zadky, Škultétske záhumnie, Kobylia -Dolinky, Mojbické záhumnie, Závadske záhumnie, Kúty, Pekárske, Niževsie, Tančekové, Podrúbanie, Úhradie, Pod Krešie, Pod zámkom, Karolka, Hájik, Huboč, Zapierená, Truchanová, Mútnice, Potoky, Krištofka, Bogdanová, Ďurišovská, Jaty, Šibenice, Kopana, Diely, Podhorie, Kozince, Konštica, Hranice - Dúbravy, Diel

Miesto, okres Žilina:, 10 z 17

Ploščina, Za potoky, Vojtové, Medzi rybníky, Pod Kopanou, Korelnice, Hranice - Povrázky, Lúčivná, Kadub, Zábava, Pod Diel, Luhy, Sypaniská, Zácestie, Trckové, Dlhé kusy, Pod Lazy, Vrch háj, Vojtove, Tŕnie, Jaty, Za kostolom, Pohoreniská, Jabradné, Pod Dúbie, Za Háj, Španinec, Stráň, Na kútoch, Hranice - Dovčické, Vrch Lazy, Gedeonova skala, Dupná, Bariny, Povrázky, Močariny, Nová, Šalby, Jánova lúka, Kríž, Nad rybníky, Fišerka, Svitáčovo, Pri obrázku, Letovisko, Košariská, Mútnice, Štrbíkovské, Dúbrava, Pod zámkom, Mestská, Havrania, Biela Studňa, Jasenová Brložná, Koštecké lazy, Bačov kopec pod Stilovým, Jašterová, Komíny, Vŕšky, Doliny

Miesto, okres Žilina:, 11 z 17

Malatínec, Hlboče, Na Odvažie, Teplička, Žľabina, Podoknie, Horné lazy, Žľaby, Pod vŕšky, Ku krížu, Pod farskou, Malá Martoňovica, Sihoť, Ležiachova javorina, Jamy, Žľabina, Na vŕšky, Zámostie, Hrebeň, Brehy, Pod Horným a Dolným Poľským, Za ulicou, Straníková, Za roh Dubeň, Dobroňská záhrada, Potoky, Španica, Jarčeky, Záborie, Na rieky, Pod hôrčie, Malá Straníková, Pod závozie, Hore koncovky, Socovský vrch, Paprudie, Kobáry, Čierne doliny, Dlhé lúky, V jamách, Veľká Martoňovica, Za rakytie, Kúty, Bačov kopec, Kozinec, Pri skotni, Banisko, Medzi hroble, Na lán, Podbrezie, Lazy medzi cestami, Za vrchom, Kotol, Dolinka, Vrch Hôrka, Medzi lúky, Pod dielom, Štafný vŕšok, Čákory, Na vrchu

Miesto, okres Žilina:, 12 z 17

Štamríky, U Ritnošov, Pod horou, Rukáv, Osada Hrnčiareň, Za parkanom, Za jarčeky, Kamenné hony, Za rybník, Nad poľom, Kopanice, Podbrezie, Vrchy, Dlhé hony, Panský Vrch, Brezičky, Pod hroble, Na kopce, Za jamou, Za Straníkom, Jarčeky, Bystrice, Cez vrch, Za vrchom, Medzi jamky, Humienca, Za železnicou, Burchýbel, Medzicestie, Sedlová, Za Diel, Na jame, Pod hájom, Dielce, Pod závozy, Pod kopanie, Do Vápenice, Na Holý diel, Na diely, Podevráta, Dúbrava, Pod Osičie, Prúd, Pod rožok, Dolná štvrť, Záhumnie, Hôrka, Sihoť, Dielec, Horné Dúbravy, Slopovec, Jamiská, Na Stráni, Loncov diel, CINACKA A DUBOVEC, Božkovec, Pod prílet, Lúka, Šipica, Pod prostrednou

Miesto, okres Žilina:, 13 z 17

Zásičie, Háj a Nadpolia, Bukovina, Roh Dubeň, Dolné Lazy, Boky, Pod dielec, NADSADIE, Pod Dúbravku, Nadevsie, Na Lopatiny, Záhorská, Dúbravy, Ku hájiku, Búrie, ZA DRIENKAMI, Pod Krchovú, Pod Skalky, Stránie, Pod chotár, ZA VLAKOV, Hlodky, Grance, Lisnár, Dráhy, Stráň, Doliny, Lazy, Pod Bielkovou medzou, Dolné Dúbravy, Slatiny, Orechovec, Zabukovinské, Za dolinou, Lopatina, Dubníky, Hrb, Dráhy, Vrchovina, ZADUBNIE A ZAHAJ, Draškovce, Sandrová, Zábrezie, Za hájik, POD DUBNNIKOM, Horné Dúbravy, Pod jablonkami, Bucel, Poľany, Za potok, Záhumnie, Hrabie, Mičurské, Za chrasťou, Židové, Hony, Háj, Pod vrchom a lánce, Pri Malom Ostrom, Do Hája

Miesto, okres Žilina:, 14 z 17

Za Háj, Kopanice, Mračkov, Za Stránie, Prihaliny, Huboč, Na Zadky, Prútky, Pažite, Stráne, Na Vrch, Záhajčie, Záhajčie, Pod Ohreškom, Maliarka, Medzi Vodami, Pod snohy, Popod Salaji, Drieňovica, Zastudnie, Pod háj, Breziny, U Bakľa, Roháč, V Žľaboch, Belkovské, Lán, Nad vŕškom, Pod Roháčom, Doliny, Na Kriváče, Bucel, Pod Grúň, Ku doline, Do Lietaviek, Záhumnie, Pažite, ZA LUKOV, Dúbrava, Stopkovci, Nadvažie, Do Španice, Za Lietavskými hájmi, U Škuľavíka, Zadné Bôrie, Gaborské, Za Sviňankou, Za lúčinky, Pod Zabukovinské, Hony, Za Dúbravku, U Salajov, Kotrčina Lúčka, Grúň, Vlčica, Medzi Ostré, Brezie, Hôrka, U Ťažkých, U Pajaši

Miesto, okres Žilina:, 15 z 17

U Zajaca, Hrady, Zabučie, Za skalu, Bucel, Mlyniská, Háje, Roháč, Medzi Babinec, Kopanice, Kopanice, U Roha, Borgy, Pod Červenec, UJaroša, U Kormanov, Mlyniská, U Papučov, Na skalke, Poza Briežky, Lipy, Bystrička, Huta, Pod Čákovom, Sekanina, Doliny, U Bernata, Podskalie, Nad Rybáre, povrázkové piesky, Uhlisko, Horné piesky, Kúty, Pod Chotárom, Za Nivou, Boky, Žiare, Lány, Zádražie, Žabkové zeme, Dolné huty, Dagová, Lipy, Vrchy, Pod Dielom, Rovňanský grúň, Na stráni, Barankovské kopce, SISKOVEC, Zálazie, Barankovské lúky, Havranov, Panošina, Šipice, Barankovské brehy, Zadné jarky, Nad Hrádkom, Hoskora, U Jantošíka, Cirkevné horné vŕby

Miesto, okres Žilina:, 16 z 17

Pod Magurou, Za Dielom, Muchovské, Pri Veľkom Ostrom, Predné hony, Borovie, Medziskalie, Hliniak, Hajasová, Vrch Stráň, Chotár, Háje, Peckovan, Pod Briežky, Organy, Pod Briežky, Končaborie, Dúžany, Predovsie nad Bakovci, Nad Balcovami, Malinová, Obora, Kopánka, Laziská, Okľžeň, Pred Háj, Za Lietavskými hájmi, Na záhradkách, U Jantulov, Záňov lán, Z vršky, Kráčiny, Zálučie, Chotár, Klukovo, Nad brehom, Záhumie, Bučníky, Lakomá hora, Pod Poľanami, Pod dúbie, U Cabajov, Diely, Zlieň, Za Nivou, Skotňa, Pod Klukovo, Banát, Jamy, Za haj, Planá Hora, Ďurčov lúka, Za dolinku, Kúty, Pod Žiar, Pod zadný háj, Nad Valašské, Medzi kopce, Uhlisko, Medzihorská

Miesto, okres Žilina:, 17 z 17

Šebeň, Kašajské lazy, Pod Skalkou, Podvršie, Nad Petríkov haj, Jastrabie, Za kruh, Palenica, Tlstá hora, Porubné, Paprudie, Za Laziskom, Jarky, Do potoka, Nollovky, Za cestou, Rovná, Kyselovické, Za horou, Na lány, Eliašovo, Dlhé hony, Burovo, Hŕbky, Mackové, Záboria, Za palenicami, Paseka, Hore Mraznicou, Podlejšie, Crkovo, Cigánka, Lovisko, Kašička, Brtová, Skalka, Čerchle, Hlotské lúky, Medzihorská, Tchorová

miesto inde

Žilina (402x), Divina (169x), Zapad(5) (159x), Dlhé Pole (136x), Stránske (118x), Lietavská Svinná - Babkov (116x), Lietava (105x), Rajecké Teplice (101x), Kunerad (96x), Terchová (96x), Lietavská Svinná (85x), Turie (83x), Sever II(7a) (83x), Poluvsie nad Rajčankou (80x), Závodie (80x), Dolná Tižina (79x), Teplička nad Váhom (73x), Lietavská Lúčka (71x), Čičmany (70x), Kotrčiná Lúčka (69x), Svederník (66x), Horná Tižina (64x), Višňové, okres ZA (62x), Strážov (62x), Krasňany (61x), Paština Závada (61x), Bánová (58x), Nededza (57x), Kamenná Poruba, okres ZA (56x), Juhovychod(8) (55x)
miesto v Žilina
miesto v Divina
miesto v Zapad(5)

Podobné, okres Žilina:

4008x turistika, 2943x miesto, 419x orientačný bod, 223x strom, 82x chranený strom, 78x poľovnícky posed, 75x turistické informácie, 47x ohnisko, 46x miesto na piknik, 31x prístrešok, altánok, 24x studňa, 18x orientačná mapa, 13x atrakcia, 5x štôlňa, 3x komín, 1x väznica
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Žilina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-zilina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.