Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Žilinský kraj » okres Žilina » turistika » miesto

Miesto, okres Žilina

Miesto v okres Žilina

V okres Žilina sa nachádza viac ako 1000 kusov miesto.

miesto inde

Žilina (348x), Divina (164x), Dlhé Pole (132x), Zapad(5) (127x), Belá (106x), Lietavská Svinná - Babkov (103x), Terchová (101x), Rajecké Teplice (98x), Lietava (97x), Dolná Tižina (96x), Stránske (93x), Kunerad (88x), Sever II(7a) (82x), Poluvsie nad Rajčankou (82x), Lietavská Svinná (80x), Turie (78x), Teplička nad Váhom (70x), Čičmany (67x), Závodie (65x), Lietavská Lúčka (65x), Horná Tižina (63x), Kotrčiná Lúčka (63x), Svederník (62x), Krasňany (60x), Paština Závada (57x), Višňové (55x), Nededza (55x), Kamenná Poruba (53x), Bánová (52x), Sever I(6) (52x)

Miesto, okres Žilina:, 1 z 17

Kazická Kýčera, Tančekové, Na dlhé, Ponad Breh, Pod Žiarom, Na Pálenisku, Kosová, NADSADIE, Jantulovo, Nadlánie, Hôrka, Podháj, Za Hájom, Potoky, Záborie, Paseky, Bartová, Ku šípu, Koncom do Váhu, Barankovské kopce, Predevsie, Za diel, Tŕstie, Jelšovec, Pod snohy, Nad Šibenicami, Kujanov laz, Bukovec, Lán, Na Širokú, U Minárikov, Stráne, Kyčerka, Kopanky, Keblovie a Stráne, Pod úbočami, Doliny, Hrabová, Pod Prevrat, Záhumnie, Kúty, Štepnica, Zálazie, Niže cesty, Brezovina, Jašterová, Nad kostolom, Panské Kopánky, Kľúč západná veža, Všívarie, Kopánky, Pod Drienovicou, Kopaničky, Hony, Podprídavky, Medzilužie, Chmelín, Dielnice, Podrúbanie, Barankovské lúky

Miesto, okres Žilina:, 2 z 17

Rybník, Kalinovo, Na honoch, Nad krivé Pálenice, Švagrovský lán, Grance, Priosie, Priesaniská, Nad Lípie, Navara, Medzi poľom, Vrch, Vrch Hôrka, Rozpadlá kopa, Medzi jarky, Rieky, Rakytov, Venclovsky grun, Dúbravka, Pod starým hájom, Malá Martoňovica, Roveň, Nad Petríkov haj, Cigánka, Brezová, Vŕšok, Za chrasťou, Lány, Gedeonova skala, Prútky, Forbaky, Diely, Do stráňe, Vŕšky, Záhumnie, Strečnianské zadky, Pod Dúbie, Nad Brehom, Dieliky, Dúbrava, Hlocká, Dielček, Holý diel, Žiar, Bukoviny, Lazy, Lúky, Podlúčie, Povrázky, Dúbrava, Gašparka, Dúbravy, Socovský vrch, Za Facanom, Mlyniská, Vrchovina, Na diele, Pod horou, Dlhé, Za krúžkom

Miesto, okres Žilina:, 3 z 17

Žiarnita, Svitačová, Nad Čižnou, Dĺžavy, Nollovky, Za Hôrky, Družín, Oriešky, Bôrka, Žlabiny, Kobylia, Malý Šveškovec, Ploštiny, Ohrady, Záskalie, Kubové, Za chrastie, Kopec, Pod háj, Pod skalie, Uhliská, Prostredný lán, Kačky - Babice, Zahorovice, Za vrch, Pánska ráztoka, Sraž, Za starou vodou, Brezovec, Koňacia a Rúbaň, Slávistické steny, Cezpolie, Brezie, Klčovisko, Na Záplotí, Nadevsie, Frankovia, Panácke, Chrasť, Tomborove kruhy, Na Poprečno, Pri mlyne, Pod cintorínom, Kopanice, Lány, Truchanová, Na Odvažie, Kopanice, Kadub, Pod lúky, Za Skalkou, Široké hore Končia, Dolné Pažitie, Flaky, Dolinka, Lazčekova úbočka, Kopanice, Rovné nad Brehy, Nad Včelínom, Pod dúbie

Miesto, okres Žilina:, 4 z 17

Rické, Dislavka, Balúchové, Zbyšovy, Machajové, Zádelie, Doliny, Nad dolinami, Biela hlina, Ivančenice, Chrasť, Briežky, Letovisko, Pod Brehom, Brezník, Lovíšky, Príhrada, Žihľavy, Ohreblo, Kazická, Trstená, Povrázky, Dráhy, ZA VLAKOV, Za Sviňankou, Predevsie, Ivanová, Lúka, Horné salašiská, Zadná Kosová, Zakopaničie, Na vŕšku, Závoz, Hlboké, Ostredok, Pekárske, Dubiny, Kálnová, Dubie, Niževsie, Ninatín, Nad studňou, Priečnice pod Duhovú, Vlčica, Ivanova dolina, Poddubie, Čierne Rovne, Miškové, Nad Ivanovymi, Pod Cepcovým vŕškom, Úrebrie, Stráň, Luskovské, Pod závozy, Na záhradkách, Vo Vŕškoch, Lazy, Podevráta, Pod riekou, Vaz

Miesto, okres Žilina:, 5 z 17

Pod jarkami, Vrchy, Lejšiny, Vlčie jamy, Dielce, Balovia, Uhelica, U Lokaja-Koristové, Jaty, Poruba, Kykulny vrch, Dlhé hony, Záhumnie, Chamarová, Horevažie pod hôrkou, Zadné zápotočné, Pod Tlstou horou, Pod Briežky, Kravarská, Lány, Skalnaty gruň, Zemice, Bubáňové, Slatina, Za kaštieľom, Dolinky a Vyhňany, Za kopcom, Zálučie, Okruhlice, Homolka, Záborie, Za kostolné lány, Za lúčinky, Michalovské, Za Keblovom, ZA LUKOV, Pod hôrkou, Dúbrava, Dieliky, Do Lietaviek, Prieseka, Rakové, Priečne pod Dubovou, Furmanec, Za jamou, Stará hôrka, Nad mlynom, Pod vrchom a lánce, K matke Božej, Lúčky medzi cestami, U Veščicov, Pod Domčicou, Pod prílet, Straníková, Za potoky, Háj, Kozinec, Skotné, Turčecké Griečovo, Kráčiny

Miesto, okres Žilina:, 6 z 17

Pod Vysoké, Jedličie, Hrošovia, Lány, Malé Salašky, Blatnatá, Zadunovo, Chrástka, Sklady, Hucerovci, Nad Paprudie, Pod Dúbravkou, Za Diel, Nad záhradami, Stráne, Srnák, Záchrastie, Vŕšky, Záhumnie za Skalkou, Kukuriská, Vyše starej hradskej, Kňazova Lehota, Medzi jarky, Pálenica, Do Ilovca, Proskovec, Peckovan, Bogdanová, Lalinok, Lúčky od vody, Za Straníkom, Kráčiny, Záhumie, Šimové, Barankovské brehy, Šibenice, Peškova, Dúbrava, Záhumnice, Pod dúbravou, Stráň, Pod priepasťou, Kopanice, Kopec, Laziská, Záhradnícka, Horný priesloh, Dolný sad, Za Dvorom, Prievlaky, Baranová, Bušíková, Banisko, Palušovská rúbaň, Buchtov kopec, Štvrtce, Pod Krchovú, Jazero, Panská jabloň, Záhlodčie

Miesto, okres Žilina:, 7 z 17

Záborovčie, Záhumnie, Pod Borie, Lejšie, Za višnie, Kubačka, Rusnácky jarok, Pod Dolinkami, Lúžek, Prostredná skala, Vyšné lány, Zbýšovy, Medzi Javorčie, Hôština, Bokšiné, Pred hranicou, Vápenice, Úboč, Lietačky, Kravársky vŕšok, Pod dielom, Osikovina, Kabátova, Jakubovské, Červencovia, Depo, Mičuchovské, Doliny, Hradskovo, Sviniarka, Poliak, Lány, Jihličné, Kopanica, Lazčeky, Kopanie, Cez Kráľové, Za skalou, Matušička, Sádok, Nad zábreh, Chotár, Zadný jarok, Kopaničky, Prúty, Lamač, Sučianske široké, Pod kútom, Pod vodňu, Žľaby, Pálenice, Srubanská Kýčera, Slatiny, Predbukovina, Lašteky, Mútnice, Niževsie, Jama, Zácestie, Jastrabinec

Miesto, okres Žilina:, 8 z 17

Dvor, Kotrbova dolina, Závadske záhumnie, Kršľa, Pod Háje, Skalka, Proti háju, Rukáv, Drienovica, Dolinky, U Durkáčov, Turčica, Smrečie, Smrdlavá, Malé Hradisko, Dielnice, CINACKA A DUBOVEC, Vojteche hôrka, Končie do hory, Na Zadky, Muliny, Uričky, Medzi jamky, Zavancinie, Hranice - Dovčické, Pod vŕšky, Za roh Dubeň, Kopce, Podstránie, Od Doliniek, Pavlové, Domaniža, Pod majerom, Bukovina, Pod chrasťou, Pri lipe, Vrtielky, Zadná dolina, Búrie, Pod Bielkovou medzou, Veľká Martoňovica, Pod lučiny, Skalky, Greňovo, Kotlina, Havranov, Hôrky, Starovské Záhumnie, Teplička, Úboč, Podžiarie, Nad Peslom, Starý majer, Na stráni, Nad sadom, Stráň, Nivy, Panská lúka, Dúbravka, Medzi hôrkami

Miesto, okres Žilina:, 9 z 17

Na poľane, Žlabiny od Uhlisiek, Taličky, Zapač, Predné bôrie, Jelšiny, Zadné jarky, Rybníky, Kopánka, Čákory, Obrazná, Zahraišná, Podvršie, Omladníky, Pod Brodňankou, Makovica, Grendeľ, Nad kamenie, Fabušová, Gažovia, Hanuškovo, Nad cintorínom, Pleš, Hore koncovým, Pod Grúň, Kopanice, Humeníkov laz, Borová, Pod hájom, Predné Dúbravy, Zadný lán, Podchraničie, Záborie, Kamenná, Les Dubník, Pod Dúbravami, Slnečné skaly, Do Stúp, Panská záhrada, Sučianske, Polana, Hore dielikom, Turčianská, Dolinka, Na lán, Závažina, Meander Krivé, Frková, Do Kalinového a Maršovej, Bohdalky, Vidovec, Petinova, Pod Bárkom, Pod studničky, Zadné priečne, Bielická, Koncom do hory, Solisko, Kostenovská, Španinec

Miesto, okres Žilina:, 10 z 17

Vyhňany, Pod hvozdami, Kúty, Pohorelé, Ponad ohradu, Vyše Majera, Kopanica, Jašterová, Horné Diery, Lazy, Háj a Nadpolia, Pod Brodencom, Na laze, Háje, Dolný Šveškovec, Sihoť, Jasenie, Poludňové skaly, U Čujdov, Hlodek, Za mlynie, Tižinky, Na pánske zeme, Podskalie, Husniky, Skotňa, Zadné pažite, Od perinskej, Ponad starý Vah, Klin, Dagová, Lazy, Bradačka, Za dielie, Dubica, Vrch Lazie, Španica, Laz, Kosy, Za háje, Za Poliačami, Nad skalie, Za skalu, Vlčín, Nad Leštinkou, Kopaná, Telpične košarisko, Pod Lachov, Za Bránicu, Dlhé kusy, Šipica, Nad Háj, Pod Bukovinou, Panská roľa, Pleš, Nad Rybáre, Drobná chrasť a Prielohy, Záhlbočie, Rezáková, Pod háj

Miesto, okres Žilina:, 11 z 17

Koline, Rybná, Dúbravy, Za dlapu, Plešie, Lán, Podhradči, Za jarčeky, Zadný lán, Roh Dubeň, Stredné doliny, Za vrchom Žilinčie, Malý žľab, Pred Hôrkami, Grúň-Dolina, Staré lazy, Veľké Salašky, Za Háj, Tižinka, Mezina, Pod Borovie, Podoknie, Kopanice, Dlhé tále, Lán, Lány, povrázkové piesky, Ostredok, Tarneková, Záhrabie, Na Zákľuke, U Zajaca, Predná Rychlovka, Druhy vrch, Poľovňa, Zabučie, Javorina, Sedlište, Starý háj, Ivankovo, U Minárikov, Kapustniská, Starý majer, Dúbrava, Medzi vodami, Bročkovské, Na kútoch, Lipie, Hlaváčová, SISKOVEC, Nadávky, Na vrchu, Jama, Záhrbie, Od Gbelian, Na Odlazie, Goralová, Hora nad úbočou, Lán, Osičie

Miesto, okres Žilina:, 12 z 17

Stráň, Mozolovo, Zakamenné, Pusté lazy, Vlčkovce, Za močidlá, Zádvorie, Patúchy, Záhumnie, Pod slíňom, Dúbravky, Bárek, Dlhé Kopanice, Niva, Skotňa, Záplotie, Cvrklať, Predovsie nad Bakovci, Za vlčiu horu, Veľký Bačín, Viazie, Nové, Za hlbokým, Brezie, Záhradnícke grapy, Prisôpska, Koštecké lazy, Krzienok, Lány, Karolka, Veľký Žiar, Najnižšia dolina, Fojtovské, Krížna, Mitášove a Kozel, Kazická Kyčera, Za Lazcom, Za stavanie, Na Vrch, Pred Háj, Diely, Ohradie, Orechovec, Dolinky, Od Kalinového a Maršovej, Sucháčov, Mojbické záhumnie, Prostredné, Predovsie, Pod hájom, Hranice, Pod Remenárkou, Nadjelšie, Bucel, Porubské skaly, Dolné zábrežie, Na záhrady, Kráčiny, Kopanice, Hlodky

Miesto, okres Žilina:, 13 z 17

Lazy, Uhlavčie, Priedanky, Vertelky, Bruškova skala, Sypaniská, Horné piesky, Hlboč, Za doliny, Dolinka, Nad brehom, Filovské, Medzi hroble, Starý kvartír, Skotňa, Koncom do vrát, Pupčava, Dielce, Stráň, Kostelnová jama, Motúzková, Dúbravy, Podhorie, Keblov, Kubova medza, Pod Jabraňom, Nad úbočou, Dolné košariská, Knahanovo brezie, Do Hája, Volada, Jarky, Vojtove, Vrch skotňa, Pod Borie, Kaštiel, Priečne na Skotni, Pod Chrastie, Chrenčie, Pod Vidovcom, Nad lúkami, Skálie, Zábreh, Zaružová, Príslop, Zábrezie, Klčoviská, Lazy, Siguty, Predná Kosová, Stránie, Na Pleš, Pod Bradkovou, Markovo, Za železnicou, Bližné, Lánce, Hubeľnice, Pri rezervári, Jasenie a Košutie

Miesto, okres Žilina:, 14 z 17

Dubčia skala, Za Brezníkom, Zárubná, Zbyňovská dolina, Šalby, Jamiská, Hlboč, Stránice, Na jamke, Pod zámkom, Straňane dolinka, Ninatiny, Pod hrádkami, Podlipie, Záhumie, Kúty, Pod hroble, Dolinka, Nad chrastkou, Za Slatiny, Srpová veža, Lazy, Draškovce, Dubiská, Mažgutove smreky, Stožky, Svitáčovo, Dolná štvrť, Kozebová, Závršie, Na Hámre, Rieky, Dlhé, Medzihorská, Za rybník, Na Kriváče, Prietrž, Stredná lúka, Kozie chrbty, Hranice - Povrázky, Kozince, Havranová, Tŕstie, Dúbravná, Vajaneko, Kráčiny, Pod Kanižou a Hájik, Pod Osičie, Za kostolnými lánmi, Dubenec, Zápač, Hamoje, Za Kýčerou, Pod Brehy, Pod vápenice, Medzi jarky, Denov, Šaľbová lúka, Hájek, Markove

Miesto, okres Žilina:, 15 z 17

Brieštie, Paseky, Zadubravčie, Malatínec, Podskalie, POD DUBNNIKOM, Pri Porubcovej studni, Skokove, Pažite, Pod Brodenec, Na doline, Zadky, Briežky, Kubaňová dolina, Štamríky, Nižné pole, Matrnovec, Nad Lužkom, Nad Vrchovinami, Koryto, Ku krížu, Nad lúkou, Zadky, Na Brezníku, Medzi potoky, Na lán, Na Lopatiny, Záblaty, Malý Ćapiec, Priečne, Všívarie, Rybník, Zadná hôrka, Bročkovský laz, Vyšné kapustniská, Snožky, Horevažie, Hranice - Dúbravy, Medzi lánom, Chráska, Pod rožok, Pod Chotárom, Koncom do Závoza, Pod roh Dubeň, Lužek - Dielik, Zelená, Mláky, Za Lietavskými hájmi, Hôrka, Za lazmi, Nad Váhom, Doliny, Na jame, Na Lazcoch, Pri bani, Miklovská, Veľký žľab, Ostré, Žiare, Javorina

Miesto, okres Žilina:, 16 z 17

Lúčky, Kľúč východná veža, Hrivické, Drmlov vŕšok, Hlbočie, Stančiakovské letoviská, V Lasci, Kopanica, Pažite, Svrčinie, Povrazy, Dolová, Dolinky, Bačín, Dolina, Močiare, Podhradie od Váhu, Suchá, Nivy, Járky, Hoskora, Cirkevné horné vŕby, Na Stráni, Za kostolom, Zemica, Kaluže, Nad mlynom, Kolianske, Nad Lejšinami, Štafný vŕšok, Giablikovské, Brezanie, Vyšne ohrady, Za dielom pri Chrasti, Za kostolom, Pod Lazy, Pod chotár, Vŕšky, Dolinka, Za dolinou, Pri mlynci, Do Brodku, Kopanica, Kamenec, Lúka, Pažite, Pod Fačkovským, Dúžavy, Lazec, Pod smrekom, Nivy, Boncová, Kopce, Pod Veľkým Hradiskom, Kozincové, Lopatina, Petrík, Za hrádkom, Vyševsie, Brodňanka

Miesto, okres Žilina:, 17 z 17

Perisko, Hradisko, Zarybničie, Na jamy, Nad Kruhy, Pod Bulinami, Za bukom, Dolinka, Záhorská, Doliny, Cez vrch, Na kúte, Pod havranovým, Zaosušie, Medziskalie, Kučerovci, Nad rovne, Kapustné záhrady, Dolné huty, Zábreh, Dúbrava-Príkrik, Nad hájom, Zástavnica, Horný diel, Priečne, Višňovská, Podoker, Krížna lúka, Prieloh, Kobylia, Húšťavka, Chotáre, Pri Rajčanke, Rovienka, Lazy, Zápotočie, Brtová, Veľhora, Kruh, Dolinky

miesto inde

Žilina (348x), Divina (164x), Dlhé Pole (132x), Zapad(5) (127x), Belá (106x), Lietavská Svinná - Babkov (103x), Terchová (101x), Rajecké Teplice (98x), Lietava (97x), Dolná Tižina (96x), Stránske (93x), Kunerad (88x), Sever II(7a) (82x), Poluvsie nad Rajčankou (82x), Lietavská Svinná (80x), Turie (78x), Teplička nad Váhom (70x), Čičmany (67x), Závodie (65x), Lietavská Lúčka (65x), Horná Tižina (63x), Kotrčiná Lúčka (63x), Svederník (62x), Krasňany (60x), Paština Závada (57x), Višňové (55x), Nededza (55x), Kamenná Poruba (53x), Bánová (52x), Sever I(6) (52x)
miesto v Žilina
miesto v Divina
miesto v Dlhé Pole

Podobné, okres Žilina:

1927x miesto, 398x orientačný bod, 216x turistické informácie, 97x prístrešok, altánok, 88x ohnisko, 80x poľovnícky posed, 62x chranený strom, 39x miesto na piknik, 36x orientačná mapa, 27x studňa, 22x atrakcia, 6x štôlňa, 4x komín, 2x ZOO, 1x vodárenská veža, 1x väznica
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
Miesto, okres Žilina
@wwwOMAsk

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku okres-zilina.oma.sk turistika miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.