Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Žilinský kraj » okres Žilina » turistika » miesto

Miesto, okres Žilina

Miesto v okres Žilina

V okres Žilina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Žilina:, 1 z 17

Domašínsky meander, Frambor, Depo, Kňazovica, Markovice, Lopata, Pleš, Lúka, Lazúr, Dolinky, Predevsie, Bielisko, Kapustná záhrada, Kňazova Lehota, Nad mlynom, Koryto, Záhlodčie, Pri mlynci, Podžiarie, Kaluže, Kostelné, Pod studničky, Na vršku, Lán, Bulvár, Krzienok, Skotňa, Pod Háje, Panská jabloň, Záchrastie, Horevažie, Pri Rajčanke, Nový Chlmec, Zábreh, Poddubie, Horevažie pod hôrkou, Grendeľ, Podchreničie, Pod Skalkou, Predmestie, Podstránie, Pod majerom, Zadný lán, Medzi cestami, Zadielie, Nad hôrkou, Kopanice, Podchraničie, Mičuchovské, Vinica, Záhumnie, Nad Šibenicami, Zastávek, Panské Kopánky, Rybník, Pri mlyne, Nad mlynom, Predný bok, Široké Horekončia, Dielce

Miesto, okres Žilina:, 2 z 17

Kopanica, Priečne, Klčoviská, Záhrady, Hlboké, Pod Dolinkami, Noviny, Lazy, Upotočné, Mičianovia, Lúčky medzi cestami, Kaštiel, Pažite, K matke Božej, Široké hore Končia, Zádvorie, Nadsadie, Šafárovské, Hájisko, Zlatné, Malý Šveškovec, Lánce, Horný Kamenec, Nad cintorínom, Na Lúčie, Medzilužie, Cezpolie, Za kaštielom, Červencovia, Skalica, Machajové, Na chotári, Nad Včelínom, Do Ilovca, Do poľa, Na Pleš, Priosie, Kraviarky, V Dolinke, Na Stráži, Hranice, Lúčky od vody, Pod Sviňankou, Gažovia, Kúty, Záhumnie, Na lán, Za chrastie, Za záhradami, Pod hŕbkami, Adamovec, Starý majer, Hrby, Klinček, Pod kruh, Záhrady, Do Stúp, Rybník, Predné bôrie, Paseky

Miesto, okres Žilina:, 3 z 17

Diel a Zadiel, Járky, Kúty, Kapustné záhrady, Lazce, Podvršie, Mlynárov jarok, Na dlhé, Prieloh, Záhorčie, Za višnie, Perisko, Pod Úhradom, Nadsadisko, Pod dvor, Pri Bánovej, Sadisko, Dolný vrch, Solisko, Dlhé, Tižinky, Zichovia, Bariny, Frankovia, Hrby, Kopánky, Predky, Medzi vodami, Prašivina, Dolný sad, Kamenné, Hony, Vyšné kapustniská, Senkovo, Niževsie, Kráčiny, Závoz, Hlboč, Doliny, Nad záhradami, Pod záhradkou, Za záhradkami, Dolová, Za jamy, Pod dúbravou, Na vŕšku, Dlhé tále, Nižnie, Prielohy, Do stráňe, Zaháj, Remenárka, Dolné hlavy, Forbaky, Staré lazy, Pod Stránie, Ohrázka, Záhumnie, Kosivné, Žľaby

Miesto, okres Žilina:, 4 z 17

Kamenisté, Na Širokú, Keblov, Zákluka, Klukany, Teplička, Prietrž, Dieliky, Pod roh Dubeň, Záplotie, Na trojak, Kubové, Nad Paprudie, Zbýšovy, Rieky, Zárieč - Keblov, Stráne, Sady, Za Chmelincami, Brezie, Za Brezníkom, Marček, Na Hámre, Piesky, Gápel, Pobrežie, Hôrka, Proti háju, Pocestie, Lány, Za kaštieľom, Pod hájom, Skotňa, Obrazná, Zadné zápotočné, Vrtielky, Zadný lán, Lány, Na Záplotí, Priečky, Od Gbelian, Hôrky, Skalka, Za starou vodou, Povrázky, Parižovia, Lalinok, Tižinka, Predná hôrka, Ohrada, Za vrch, Jamy, Divina, Kuneradské horné, Zadná hôrka, Na jamke, Pod Domčicou, Trnovica, U Lokaja-Koristové, Chmelín

Miesto, okres Žilina:, 5 z 17

Nižný Martišov, Hucerovci, Pri bani, Zárečie, Sádok, Ritviny, Vŕšok, Žižovci, Chrasť, Zaosušie, Ku Kaštieľu, Lúky, Nad studňou, Michalovci, Nad Breh, Kopec, Pod búdou, Kozie chrbty, Malý žiar, Tarneková, Starý háj, Vertelky, Važina, Koncom do Haja, Na lúky, Brezie, Sviniarka, Banisko, Skalky, Pod riekou, Horné Košariská, Trstená, Kopce, Laziská, Pod hájikom, Uhlavčie, Rybník, Rovne, Záhradky, Koncom do Váhu, Kovašovská roľa, Pažite, Koncom do Závoza, Jamy, Pod Dúbravkou, Jelšiny, Tomborovské zábrehy, Dolinky, Predné húštiny, Kúr, Pavlovo, Štvrtce, Na Odlazie, Snožky, Kozebová, Za vrchlazie, Záhumnie, Do dolín, Dolina do Patúcha, Jastrabinec

Miesto, okres Žilina:, 6 z 17

Veľké hony, Žebračinec, Košariská, Pod Orechom, Kúty, Škultétske záhumnie, Záplotie, Dúžavy, Predevsie, Pod Tlstou horou, Lány, Vidlikovec, Pod vápenice, Pekárske, Závadske záhumnie, Starý majer, Dúbravka, Pod Cibulníkom, Dolina, Lazec, Patúchy, Dolinka, Hlodek, Za Plešom, Zakopaničie, Vrch Lazie, Pod brehy, Lazy, Grúň-Dolina, Vartovňa, Dolinky, Vŕšel, Pod Tobolky, Krieš, Pod hrubou skalou, Lazy, Rajčanek, Jama, Lejšové, Biely potok, Kostelná, Zadubravčie, Kozincové, Lejšie, Od perinskej, Kútnica, Kobylia, Vojtové, Zábava, Tŕnie, Vojtove, Pod Dúbie, Niževsie, Pod Kopanou, Karolka, Za potoky, Šibenice, Pod zámkom, Pred studňou, Mojbické záhumnie

Miesto, okres Žilina:, 7 z 17

Zácestie, Kadub, Zapierená, Vrch háj, Konštica, Jabradné, Podrúbanie, Korelnice, Huboč, Stráň, Hájik, Potoky, Krištofka, Hranice - Povrázky, Pod Diel, Záhrady, Kobylia -Dolinky, Na zadky, Za kostolom, Vrch Lazy, Podhorie, Ďurišovská, Kúty, Grúniky - Zaširočie, Hubatá, Pod Lazy, Dúbravná, Na kútoch, Úhradie, Bogdanová, Truchanová, Najnižšia dolina, Hranice - Dúbravy, Trckové, Pod Krešie, Luhy, Pohoreniská, Za Háj, Sypaniská, Jaty, Kopana, Tančekové, Dlhé kusy, Ploščina, Lackové, Lúčivná, Medzi rybníky, Hranice - Dovčické, Španinec, Nová, Fišerka, Gedeonova skala, Jánova lúka, Povrázky, Letovisko, Kozince, Mútnice, Košariská, Dupná, Pri obrázku

Miesto, okres Žilina:, 8 z 17

Šalby, Močariny, Kríž, Svitáčovo, Štrbíkovské, Nad rybníky, Havrania, Vŕšky, Dúbrava, Komíny, Jašterová, Koštecké lazy, Pod zámkom, Za roh Dubeň, ZA DRIENKAMI, Za rakytie, Zámostie, Pod závozie, Ku krížu, Žľaby, Za ulicou, Kozinec, Malá Straníková, Na vŕšky, Hore koncovky, ZA VLAKOV, Malatínec, POD DUBNNIKOM, Kobáry, Podoknie, Pod vŕšky, Straníková, Hlboče, Socovský vrch, Pod farskou, Na Odvažie, NADSADIE, Paprudie, ZADUBNIE A ZAHAJ, Španica, Záborie, Veľká Martoňovica, Dobroňská záhrada, Malá Martoňovica, CINACKA A DUBOVEC, Pod hôrčie, Hony, Pod vrchom a lánce, Za Straníkom, Medzicestie, Medzi hroble, Mlyniská, Za rybník, Prútky, Rukáv, Na lán, Kopanice, Jarčeky, Medzi jamky, Bucel

Miesto, okres Žilina:, 9 z 17

Zadné Bôrie, Pod hroble, V jamách, Za Diel, Osada Hrnčiareň, Potoky, Nad poľom, Na jame, Záhumnie, Kopanice, Za železnicou, Breziny, Za chrasťou, ZA LUKOV, Žľabina, Háje, SISKOVEC, Záhajčie, Dolné huty, Bystrice, Za vrchom, Vrch Hôrka, Hoskora, Štafný vŕšok, Štamríky, Pod horou, Pod hájom, Gaborské, Sedlová, Pri skotni, Za Nivou, Dlhé hony, Brezičky, Za jarčeky, Kotol, U Zajaca, Čákory, Cez vrch, Na vrchu, Banisko, Burchýbel, Doliny, Za parkanom, Peckovan, Dielce, Kamenné hony, Medzi lúky, Podbrezie, Za Lietavskými hájmi, Roh Dubeň, Dolinka, Za jamou, Pod Briežky, Pod dielom, Podevráta, Predné hony, Havranov, Barankovské lúky, Pod Osičie, Loncov diel

Miesto, okres Žilina:, 10 z 17

Dúbravy, Nadevsie, Záňov lán, Draškovce, Bystrička, Ku hájiku, Sandrová, Dráhy, Na stráni, Borovie, Lisnár, Šipica, povrázkové piesky, Pod Krchovú, Laziská, Na Lopatiny, Vrch Stráň, Pod Dúbravku, Do Vápenice, Barankovské brehy, Horné huty, Orechovec, Nad Balcovami, Cirkevné horné vŕby, Grance, Pod Bielkovou medzou, Šipice, Predovsie nad Bakovci, Zabukovinské, Háj a Nadpolia, Na Stráni, Barankovské kopce, Horné piesky, Lipy, Pod Skalky, Zadné jarky, Na Holý diel, Na diely, Vŕšok, Jarky, Dolná štvrť, Skalka, Horné Pažitie, Dolné salašiská, Pod Červenec, Za skalu, Podskalie, Zádelie, Dolné Pažitie, Pod prílet, Za Háj, Lakomá hora, Záborie, Lúka, Pod prostrednou, Drieňovica, Skotňa, Pod Chotárom, Hlodky, Pod dielec

Miesto, okres Žilina:, 11 z 17

Končaborie, Záhumie, Srpová veža, Do Španice, Hôrka, Blatnatá, Dúbrava, Chotár, Zádražie, Okľžeň, Jamiská, Pod Zabukovinské, Nad brehom, Pod Dielom, Vrch zadky, Hlánka, Kravársky vŕšok, Nollovky, Na Vrch, Kopanice, Malinová, Lopatina, Slávistické steny, Vrchovina, Planá Hora, Na Kriváče, Vrch skotňa, Medziskalie, Slnečné skaly, Banát, Za Sviňankou, Pod chotár, Stráň, Vlčica, Pod Grúň, Za dolinou, Panička, Organy, Niže kapustniská, Slatiny, Hliniak, Podskalie, Do Lietaviek, Medzihorská, Povrázky, Božkovec, Jamy, Do Hája, Kamenec, Medzihorská, Lazy, Vápenice, Zadná Čerenková, Tchorová, Stránie, Pod Čákovom, Pod rožok, Hrádok, Búrie, Zálazie

Miesto, okres Žilina:, 12 z 17

Lúžek, Dráhy, Na lány, Hrb, Dagová, Boky, Pod dúbie, Na Zadky, Dielec, Zadné doliny, Lány, Kobylia, Lány, Na záhradkách, Mackové, Vojteche hôrka, Za hájik, Kopánka, Pod závozy, Pažite, Záhorská, Medzihorská, Medzi Babinec, Za Dúbravku, Uhlisko, Cigánka, Nadlánie, Kršĺa, Podvršie, Zabučie, Pod lúky, Horné salašiská, Pred Háj, Záborovčie, Kopanice, Kotrčina Lúčka, Šimové, Vajaneko, Pod Okrúhlicou, Brehy, Hrabie, Pod snohy, Lán, Dalnia, Za lúčinky, Lašteky, Nad cintorínom, Za potok, Lúčky, Nad Rybáre, Piale vrch, Zbyšovy, Brtová, Doliny, Zadné hony, Za Stránie, Paseka, Chotár, Zálučie, Pod háj

Miesto, okres Žilina:, 13 z 17

Nad Petríkov haj, Pri rezervári, Kráľov breh, Háj, Záplotie, Predovsie, Tižinky horné, Nižné pole, Závalky, Skotna, Jankovo, Dielnice, Dúbrava, Nad Lejšinami, Od Pažite, Roven, Nad Jašterovou, Dúbravy, Matejčíkovo, Cvrklať, Frankovo, Pod Plošinu, Zelnička, Laz, Záblaty, Laz pod Príslopom, Panská záhrada, Dubiská, Stožky, Matušička, Nad Peslom, Za hlbokým, Lejšiny, Predbukovina, Jašterová, Predovsie, Holý diel, Preddúbie, Horný diel, Žiar, Hanička dolná, Bačín, Lúčky, Jarky, Medzi jarky, Za doliny, Jankovo Dolné, Okrúhlica, Za Slatiny, Košútová, Za močidlá, Brezie, Ivankovo, Jihličné, Podoker, Petinova, Lazy, Močiare, Zichova lúka, Ku šípu

Miesto, okres Žilina:, 14 z 17

Jankovo Horné, Široká, Ploštiny, Kamenná, Chotáre, Pod Petríkov haj, Kúty, Pod Dúbravou, Kopanica, Záhumnice, Na jame, Príhrady, Kopanice, Koňacia a Snoh, Povrazy, Pred Hôrkami, Holý diel, Stará hôrka, Zavancinie, Cez jamu, Horevsie, Dolinky, Kopanice, Židovo, Omladníky, Pálenica, Nivy, Pod Snoch, Baranová, Nadávky, Na honoch, Nad Kruhy, Dĺžavy, Hrady, Puškov diel, Zarakytie, Doliny, Kapustniská, Dubná skala, Bôrie, Na Rovni, Starovské Záhumnie, Lamač, Kopečky, Zábrezie, Venclovsky grun, Konošia, Dĺžiny, Za chodníkom, Vrchoviny, Vrchy, Od Belského, Slatiny, Klin, Konopné lúky, Poddubie, Na Roveň, Pod háj, Od Bačína, Pod Kruhy

Miesto, okres Žilina:, 15 z 17

Pod úboč, Vyševie, Pod havranovým, Záhumnie, Rybníky, Dlhá hora, Veľké zeme, Sklady, Nad Vrchovinami, Za Čerňanský diel, Vyševsie, Grúň, Dubie, Dubica, Nad lúkami, Sedlište, Za krúžkom, Kopanky, Vrch, Trstová, Pod Vysoké, Srubanská Kýčera, Šurabská, Bielická, Podkýčerie, Nad Váhom, Šerické, Stráň, Doliny, Podháj, Kazická, Kapustniská, Uhelica, Markove, Kardošovské Záhumnie, Balúchové, Muránska, Ohradie, Horné Rybníky, Lazy, Prípory, Hájnica, Denov, Rožný jarok, Vrchdiel, Chamarová, Kopec, Solišanská, Turčica, Za lazmi, U Minárikov, Salašky, Poľovňa, Dlhé Kopanice, Rybníky, Bok, Osičie, Kálnová, Ostré, Hlaváčová

Miesto, okres Žilina:, 16 z 17

Za Kýčerou, Zapač, Skálie, Gale, Pod Vršťavňou, Zágrunie, Pod lazišťom, Skalka, Lazy, Podhorie, Zakamenné, Plánková, Planá, Lány, Pohorelé, Podosičie, Boncová, Paliská, U Veščicov, Koňacia a Rúbaň, Záhradnícke grapy, Za Keblovom, Žiakovské, Krškove lazy, Za mlynie, Za pasekov, Podprídavky, Brieštie, Ostrice, Srnák, Brložná jama, Kotolnica, Predky-Zadky, Zadunovo, Štepnica, U Čujdov, Smrdlavá, Hrivické, Slatinky, Priedolie, Kravarská, Granáty, Kazická Kýčera, Gašská, Dubiny, Koncom do potoka, Rybárska, Domaniža, Cez Kráľové, Uhliská, Hrabie, Polianky, Jaseničník, Rakytov, Fabulské, Keblovie a Stráne, Nižné lány, Bobovisko, Za chlievy, Rozpadlá kopa

Miesto, okres Žilina:, 17 z 17

Za Dvorom, Bokšiné, Úboč, Močiare, Horná Biesová, Nad záhradami, U Minárikov, Šťavina, Bubáňové, Stolečné, Končie do hory, Záhradnícka, Dolná Biesová, Juríčky, Panská roľa, Za stavanie, Vyšné lány, Dúbravice, Žiare, Na Brezníku, Pusté lazy, Skalnaty gruň, Sedliská, Pod Brodencom, Hora nad úbočou, Na kúte, Markova, Prostredné lány, Záskalčie, Valachová, Hubeľnice, Dvor, Záhumnie, Nad úbočou, Očková, Panská lúka, Lány, Končie do potoka, Rovniny, Prievlaky

miesto inde

Žilina (348x), Divina (165x), Dlhé Pole (132x), Zapad(5) (127x), Lietavská Svinná - Babkov (103x), Lietava (97x), Stránske (95x), Rajecké Teplice (93x), Terchová (93x), Kunerad (88x), Sever II(7a) (82x), Lietavská Svinná (80x), Poluvsie nad Rajčankou (77x), Turie (77x), Dolná Tižina (75x), Teplička nad Váhom (71x), Čičmany (68x), Závodie (65x), Lietavská Lúčka (65x), Svederník (63x), Horná Tižina (63x), Kotrčiná Lúčka (63x), Krasňany (61x), Paština Závada (57x), Višňové, okres ZA (56x), Nededza (55x), Sever I(6) (52x), Kamenná Poruba, okres ZA (52x), Juhovychod(8) (52x), Bánová (52x)
miesto v Žilina
miesto v Divina
miesto v Dlhé Pole

Podobné, okres Žilina:

2814x turistika, 1850x miesto, 345x orientačný bod, 208x strom, 91x turistické informácie, 65x poľovnícky posed, 62x chranený strom, 48x ohnisko, 41x prístrešok, altánok, 40x miesto na piknik, 26x studňa, 15x orientačná mapa, 15x atrakcia, 5x štôlňa, 1x väznica, 1x komín, 1x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Žilina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-zilina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.