Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Žilinský kraj » okres Žilina » turistika » miesto

Miesto, okres Žilina

Miesto v okres Žilina

V okres Žilina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Žilina:, 1 z 17

Domašínsky meander, Pri Rajčanke, Depo, Nový Chlmec, Horevažie pod hôrkou, Kňazova Lehota, Záhlodčie, Pod studničky, Podžiarie, Dolinky, Predevsie, Krzienok, Pod Háje, Bielisko, Markovice, Kňazovica, Pleš, Lopata, Nad mlynom, Kostelné, Pri mlynci, Kaluže, Lúka, Pri mlyne, Lán, Lazúr, Na vršku, Skotňa, Bulvár, Kapustná záhrada, Koryto, Panská jabloň, Záchrastie, Horevažie, Zábreh, Poddubie, Grendeľ, Podchreničie, Pod majerom, Pod Skalkou, Medzi cestami, Zadný lán, Podstránie, Predmestie, Zadielie, Nad hôrkou, Vinica, Kopanice, Mičuchovské, Podchraničie, Nad Šibenicami, Záhumnie, Zastávek, Predný bok, Nad mlynom, Panské Kopánky, Rybník, Široké Horekončia, Kopanica, Klčoviská

Miesto, okres Žilina:, 2 z 17

Dielce, Priečne, Mičianovia, Hlboké, Upotočné, Záhrady, Pod Dolinkami, Lúčky medzi cestami, Lazy, Noviny, Pažite, Kaštiel, Šafárovské, Široké hore Končia, Nadsadie, Zádvorie, Lánce, Hájisko, Nad cintorínom, Medzilužie, Horný Kamenec, Na Lúčie, Pod dúbravou, Cezpolie, Adamovec, Machajové, Červencovia, Do poľa, V Dolinke, Priosie, Lúčky od vody, Hranice, Járky, Na Stráži, Na Pleš, Do Ilovca, Kúty, Na lán, Lazce, Solisko, Pod Sviňankou, Dolné hlavy, Predky, K matke Božej, Nad záhradami, Hrby, Pod kruh, Klinček, Za chrastie, Záhrady, Malý Šveškovec, Rybník, Na chotári, Do Stúp, Predné bôrie, Diel a Zadiel, Paseky, Podvršie, Záhorčie, Kraviarky

Miesto, okres Žilina:, 3 z 17

Za kaštielom, Starý majer, Za višnie, Za záhradami, Zlatné, Kapustné záhrady, Pod hŕbkami, Na dlhé, Skalica, Prieloh, Perisko, Mlynárov jarok, Pod Úhradom, Sadisko, Nadsadisko, Pod dvor, Nad Včelínom, Dlhé, Dolný vrch, Hony, Senkovo, Hrby, Kopánky, Frankovia, Vyšné kapustniská, Kamenné, Dolný sad, Pri Bánovej, Bariny, Zichovia, Medzi vodami, Prašivina, Tižinky, Niževsie, Hlboč, Doliny, Nižnie, Závoz, Dlhé tále, Dolová, Za záhradkami, Zaháj, Pod záhradkou, Remenárka, Kráčiny, Na vŕšku, Za jamy, Do stráňe, Prielohy, Záhumnie, Staré lazy, Pod Stránie, Forbaky, Ohrázka, Záhumnie, Zákluka, Žľaby, Kamenisté, Keblov, Na Širokú

Miesto, okres Žilina:, 4 z 17

Kosivné, Klukany, Kubové, Záplotie, Osada Gažovia, Dieliky, Rieky, Na trojak, Pod roh Dubeň, Podkopec, Prietrž, Zbýšovy, Nad Paprudie, Za Chmelincami, Pobrežie, Stráne, Sady, Piesky, Za Brezníkom, Brezie, Na Hámre, Marček, Gápel, Obrazná, Za kaštieľom, Hôrka, Proti háju, Zadné zápotočné, Skotňa, Vrtielky, Zárieč - Keblov, Pocestie, Hôrka, Lány, Pod hájom, Za starou vodou, Priečky, Hôrky, Skalka, Zadný lán, Na Záplotí, Lány, Od Gbelian, Predná hôrka, Kuneradské horné, Jamy, Tižinka, Divina, Povrázky, Zadná hôrka, Lalinok, Za vrch, Ohrada, Parižovia, Na jamke, Chmelín, U Lokaja-Koristové, Zárečie, Vŕšok, Pri bani

Miesto, okres Žilina:, 5 z 17

Sádok, Ritviny, Pod Domčicou, Trnovica, Hucerovci, Nižný Martišov, Lúky, Chrasť, Michalovci, Nad Breh, Žižovci, Ku Kaštieľu, Nad studňou, Kozie chrbty, Malý žiar, Kopec, Pod búdou, Tarneková, Starý háj, Koncom do Haja, Važina, Vertelky, Na lúky, Sviniarka, Banisko, Brezie, Pod riekou, Skalky, Horné Košariská, Trstená, Laziská, Rovne, Rybník, Uhlavčie, Záhradky, Koncom do Váhu, Pažite, Frambor, Kovašovská roľa, Koncom do Závoza, Tomborovské zábrehy, Dolinky, Predné húštiny, Kúr, Kozebová, Kútnica, Lazy, Lazy, Grúň-Dolina, Od perinskej, Pod hrubou skalou, Dúbravka, Lejšie, Pavlovo, Pod Tlstou horou, Závadske záhumnie, Rajčanek, Vidlikovec, Záplotie, Košariská

Miesto, okres Žilina:, 6 z 17

Dúžavy, Kobylia, Kúty, Dolina, Pod vápenice, Vartovňa, Jastrabinec, Krieš, Za Plešom, Pod brehy, Za vrchlazie, Predevsie, Vrch Lazie, Patúchy, Štvrtce, Škultétske záhumnie, Hlodek, Zakopaničie, Do dolín, Pod Tobolky, Kostelná, Jama, Starý majer, Dolinka, Žebračinec, Biely potok, Veľké hony, Vŕšel, Dolinky, Zadubravčie, Snožky, Pod Cibulníkom, Pod Orechom, Lejšové, Lány, Dolina do Patúcha, Na Odlazie, Lazec, Pekárske, Kozincové, Záhumnie, Pod Krešie, Pred studňou, Španinec, Úhradie, Kúty, Vrch háj, Záhrady, Hranice - Povrázky, Dlhé kusy, Korelnice, Sypaniská, Vojtové, Lackové, Luhy, Kobylia -Dolinky, Vojtove, Pod Kopanou, Krištofka, Truchanová

Miesto, okres Žilina:, 7 z 17

Za Háj, Pod Dúbie, Podhorie, Pod Lazy, Tančekové, Pod zámkom, Vrch Lazy, Hubatá, Bogdanová, Ploščina, Huboč, Kadub, Za kostolom, Hranice - Dovčické, Stráň, Za potoky, Zábava, Trckové, Lúčivná, Ďurišovská, Zácestie, Jabradné, Dúbravná, Podrúbanie, Na kútoch, Hájik, Medzi rybníky, Karolka, Potoky, Mojbické záhumnie, Zapierená, Niževsie, Šibenice, Konštica, Najnižšia dolina, Grúniky - Zaširočie, Tŕnie, Pohoreniská, Hranice - Dúbravy, Pod Diel, Kopana, Jaty, Na zadky, Šalby, Nová, Močariny, Fišerka, Letovisko, Nad rybníky, Mútnice, Gedeonova skala, Jánova lúka, Pri obrázku, Kozince, Košariská, Kríž, Svitáčovo, Dupná, Povrázky, Štrbíkovské

Miesto, okres Žilina:, 8 z 17

Komíny, Dúbrava, Havrania, Pod zámkom, Vŕšky, Koštecké lazy, Jašterová, Malatínec, Kobáry, Pod vŕšky, POD DUBNNIKOM, Hore koncovky, Veľká Martoňovica, Španica, Podoknie, Paprudie, Pod farskou, Za ulicou, Teplička, Kozinec, NADSADIE, Malá Straníková, Dobroňská záhrada, Záborie, Malá Martoňovica, Za rakytie, Pod závozie, Ku krížu, Zámostie, Socovský vrch, Na Odvažie, Za roh Dubeň, Hlboče, Na vŕšky, ZA VLAKOV, Straníková, CINACKA A DUBOVEC, ZA DRIENKAMI, ZADUBNIE A ZAHAJ, Kúty, Pod hôrčie, Žľaby, Osada Hrnčiareň, Záhumnie, Za Straníkom, Žľabina, Bucel, Na jame, Na lán, Medzi jamky, Kopanice, Kopanice, Za rybník, Prútky, Pod hroble, Za Diel, Hony, Breziny, Medzi hroble, Medzicestie

Miesto, okres Žilina:, 9 z 17

V jamách, Jarčeky, Za chrasťou, Rukáv, Nad poľom, Za železnicou, Mlyniská, ZA LUKOV, Potoky, Zadné Bôrie, Pod vrchom a lánce, SISKOVEC, Medzi lúky, Roh Dubeň, Háje, Za vrchom, Bystrice, Za Nivou, Za parkanom, Podevráta, Pod hájom, Cez vrch, Kotol, Na vrchu, Brezičky, Pod dielom, Dolinka, Vrch Hôrka, Dlhé hony, Záhajčie, Doliny, Gaborské, Podbrezie, Burchýbel, Dielce, Štamríky, Čákory, Štafný vŕšok, Peckovan, Dolné huty, Za Lietavskými hájmi, Kamenné hony, Sedlová, U Zajaca, Za jarčeky, Hoskora, Pod horou, Pod Briežky, Banisko, Za jamou, Pri skotni, Háj a Nadpolia, Pod Bielkovou medzou, Na Holý diel, Havranov, Na stráni, Barankovské lúky, Na diely, Vrch Stráň, Grance

Miesto, okres Žilina:, 10 z 17

Záňov lán, Ku hájiku, Borovie, Zabukovinské, Lipy, Šipice, Orechovec, Na Lopatiny, Nad Balcovami, Predné hony, Draškovce, Pod Dúbravku, Dúbravy, Pod Osičie, Barankovské brehy, Barankovské kopce, Sandrová, Šipica, Do Vápenice, povrázkové piesky, Lisnár, Pod Skalky, Cirkevné horné vŕby, Horné huty, Predovsie nad Bakovci, Pod Krchovú, Bystrička, Na Stráni, Laziská, Zadné jarky, Loncov diel, Dráhy, Horné piesky, Nadevsie, Pod dúbie, Na Vrch, Zadná Čerenková, Zálazie, Do Lietaviek, Dolná štvrť, Za Dúbravku, Vrch zadky, Blatnatá, Horné Pažitie, Pod závozy, Hôrka, Kobylia, Na Zadky, Hliniak, Medziskalie, Záborie, Vrchovina, Do Hája, Dúbrava, Planá Hora, Panička, Medzi Babinec, Pod chotár, Niže kapustniská, Lazy

Miesto, okres Žilina:, 11 z 17

Banát, Cigánka, Vrch skotňa, Kopánka, Dolné salašiská, Pod prílet, Božkovec, Drieňovica, Jarky, Pod Zabukovinské, Vojteche hôrka, Za dolinou, Kravársky vŕšok, Pod Chotárom, Na záhradkách, Podskalie, Dagová, Srpová veža, Za Háj, Lúka, Hrb, Pod Červenec, Hlánka, Dráhy, Za skalu, Za hájik, Vápenice, Nad brehom, Na Kriváče, Pod dielec, Do Španice, Slatiny, Lakomá hora, Pod Čákovom, Za Sviňankou, Dielec, Zádelie, Zádražie, Zadné doliny, Hrádok, Pod Grúň, Uhlisko, Okľžeň, Podskalie, Tchorová, Nollovky, Skotňa, Pod Dielom, Kamenec, Končaborie, Záhumie, Jamiská, Povrázky, Lopatina, Vŕšok, Na lány, Skalka, Slnečné skaly, Mackové, Stráň

Miesto, okres Žilina:, 12 z 17

Slávistické steny, Záhorská, Pažite, Lúžek, Kopanice, Chotár, Vlčica, Jamy, Stránie, Medzihorská, Pod prostrednou, Lány, Búrie, Medzihorská, Boky, Pod rožok, Organy, Hlodky, Medzihorská, Malinová, Lány, Dolné Pažitie, Pri rezervári, Nad cintorínom, Zálučie, Paseka, Záborovčie, Hrabie, Lúčky, Nad Petríkov haj, Dalnia, Zabučie, Nad Rybáre, Chotár, Lašteky, Doliny, Kopanice, Zbyšovy, Horné salašiská, Kršĺa, Pod snohy, Lán, Kotrčina Lúčka, Za potok, Brehy, Vajaneko, Pod háj, Zadné hony, Háj, Za lúčinky, Pod Okrúhlicou, Kráľov breh, Podvršie, Piale vrch, Za Stránie, Pod lúky, Šimové, Pred Háj, Brtová, Nadlánie

Miesto, okres Žilina:, 13 z 17

Nad Peslom, Predovsie, Holý diel, Jašterová, Matejčíkovo, Predbukovina, Laz pod Príslopom, Dúbravy, Za Slatiny, Skotna, Žiar, Ivankovo, Dúbrava, Závalky, Zichova lúka, Za doliny, Laz, Tižinky horné, Kamenná, Zelnička, Hanička dolná, Pod Plošinu, Za močidlá, Záblaty, Košútová, Petinova, Lazy, Lúčky, Nad Jašterovou, Nižné pole, Podoker, Preddúbie, Ku šípu, Nad Lejšinami, Jihličné, Medzi jarky, Pod Petríkov haj, Matušička, Frankovo, Od Pažite, Jarky, Cvrklať, Bačín, Dielnice, Ploštiny, Záplotie, Široká, Za hlbokým, Panská záhrada, Predovsie, Okrúhlica, Jankovo Dolné, Dubiská, Močiare, Stožky, Horný diel, Roven, Lejšiny, Jankovo, Brezie

Miesto, okres Žilina:, 14 z 17

Chotáre, Jankovo Horné, Nivy, Zábrezie, Dĺžavy, Starovské Záhumnie, Cez jamu, Konošia, Hrady, Klin, Lamač, Nad Kruhy, Baranová, Dolinky, Koňacia a Snoh, Na honoch, Povrazy, Slatiny, Kopečky, Na jame, Za chodníkom, Holý diel, Kopanice, Dubná skala, Kopanice, Záhumnice, Venclovsky grun, Stará hôrka, Zavancinie, Príhrady, Horevsie, Kúty, Pálenica, Vrchy, Dĺžiny, Kopanica, Židovo, Vrchoviny, Bôrie, Omladníky, Na Rovni, Pod Dúbravou, Od Belského, Nadávky, Doliny, Kapustniská, Pred Hôrkami, Pod Snoch, Puškov diel, Zarakytie, Pod úboč, Rybníky, Vyševie, Dlhá hora, Sedlište, Sklady, Pod Kruhy, Trstová, Dubica, Pod havranovým

Miesto, okres Žilina:, 15 z 17

Nad Vrchovinami, Pod háj, Záhumnie, Vyševsie, Od Bačína, Dubie, Kopanky, Konopné lúky, Grúň, Poddubie, Za Čerňanský diel, Veľké zeme, Vrch, Nad lúkami, Za krúžkom, Na Roveň, Pod Vršťavňou, Balúchové, Planá, Šerické, Bok, Štepnica, Zágrunie, Žiakovské, Salašky, Horné Rybníky, Pod Vysoké, Rybníky, Priedolie, Paliská, Plánková, Zadunovo, Rožný jarok, Zapač, Osičie, Predky-Zadky, Pohorelé, Hrivické, Ohradie, Šurabská, Skálie, U Veščicov, Denov, U Čujdov, Srnák, Za mlynie, Ostré, Lazy, Muránska, Nad Váhom, Podháj, Turčica, Podosičie, Kazická, Uhelica, Kapustniská, Hlaváčová, Za lazmi, Kazická Kýčera, Kálnová

Miesto, okres Žilina:, 16 z 17

Prípory, Krškove lazy, Smrdlavá, Solišanská, Bielická, Srubanská Kýčera, Pod lazišťom, Stráň, Poľovňa, Granáty, Hájnica, Za Keblovom, Za Kýčerou, Záhradnícke grapy, Podkýčerie, Markove, Vrchdiel, Za pasekov, Chamarová, Lány, Podhorie, Boncová, Gale, Kotolnica, Podprídavky, Koňacia a Rúbaň, Skalka, Doliny, Slatinky, Brložná jama, U Minárikov, Lazy, Kopec, Ostrice, Kardošovské Záhumnie, Kravarská, Zakamenné, Dlhé Kopanice, Brieštie, Pechová, Dúbravice, Na Brezníku, Úboč, Hubeľnice, Uhliská, Buchtov kopec, Záhradnícka, Čerňanské, Markova, Hrabie, Za Dvorom, Drmlov vŕšok, Prostredné lány, Rozpadlá kopa, Pusté lazy, Skalnaty gruň, Stolečné, Fabulské, Dubiny, Bokšiné

Miesto, okres Žilina:, 17 z 17

Močiare, Nad úbočou, Zemice, Hora nad úbočou, Za chlievy, U Minárikov, Jaseničník, Očková, Gašská, Šťavina, Kostenovská, Dielnice, Valachová, Horná Biesová, Markovo, Lány, Dvor, Ku šopám, Nad záhradami, Na kúte, Cez Kráľové, Prostriedok, Záskalčie, Za stavanie, Sedliská, Rakytov, Bubáňové, Polianky, Koncom do potoka, Končie do hory, Končie do potoka, Nižné lány, Panská lúka, Panská roľa, Vyšné lány, Za Hámrom, Bobovisko, Rybárska, Pod Brodencom, Záhumnie

miesto inde

Žilina (348x), Divina (165x), Dlhé Pole (132x), Zapad(5) (127x), Lietavská Svinná - Babkov (103x), Lietava (97x), Stránske (95x), Terchová (94x), Rajecké Teplice (93x), Kunerad (88x), Sever II(7a) (82x), Lietavská Svinná (80x), Poluvsie nad Rajčankou (77x), Turie (77x), Dolná Tižina (75x), Teplička nad Váhom (71x), Čičmany (68x), Závodie (65x), Lietavská Lúčka (65x), Svederník (63x), Horná Tižina (63x), Kotrčiná Lúčka (63x), Krasňany (61x), Paština Závada (57x), Višňové, okres ZA (56x), Nededza (55x), Sever I(6) (52x), Kamenná Poruba, okres ZA (52x), Juhovychod(8) (52x), Bánová (52x)
miesto v Žilina
miesto v Divina
miesto v Dlhé Pole

Podobné, okres Žilina:

2803x turistika, 1851x miesto, 345x orientačný bod, 205x strom, 90x turistické informácie, 62x chranený strom, 61x poľovnícky posed, 47x ohnisko, 39x miesto na piknik, 39x prístrešok, altánok, 25x studňa, 15x orientačná mapa, 15x atrakcia, 5x štôlňa, 2x komín, 1x väznica, 1x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Žilina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-zilina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.