Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Žilinský kraj » okres Žilina » turistika » miesto

Miesto, okres Žilina

Miesto v okres Žilina

V okres Žilina sa nachádza viac ako 1000 ks miesto.

miesto inde

Žilina (347x), Divina (163x), Dlhé Pole (129x), Žilina západ (126x), Belá (106x), Terchová (103x), Lietavská Svinná - Babkov (103x), Rajecké Teplice (98x), Lietava (97x), Dolná Tižina (96x), Stránske (93x), Kunerad (88x), Poluvsie nad Rajčankou (82x), Žilina sever II (82x), Lietavská Svinná (80x), Turie (78x), Teplička nad Váhom (70x), Lietavská Lúčka (65x), Čičmany (65x), Závodie (64x), Horná Tižina (63x), Kotrčiná Lúčka (63x), Svederník (62x), Krasňany (60x), Paština Závada (57x), Višňové (55x), Nededza (55x), Kamenná Poruba (53x), Bánová (52x), Žilina sever I (52x)

Miesto, okres Žilina:, 1 z 17

Dráhy, Na lány, Podhradči, Bartová, Nad Uričky, Boky, Ohrázka, Hlboké, Vrchovina, Podoker, Od Belského, Kopaná, Hrádok, Uhlavčie, Prvy vrch, Pod háj, Uhliská, Za Hôrky, Siaklové, Za Diel, Hony, Nad Čižnou, Zadné húštiny, Ivankovo, Grítoch, Konča húboče, Rakytov, Za jamy, Tobolky, Na Lazcoch, Nivy, Zahraišná, Pod háj, Pálenica, Nad Úboč, Kozín, Nad rybníky, Sraž, Role na role, Pod úboč, Pod Brodencom, Doliny, Kopanice, Malý žľab, Pod Jasením, Brvnisková, Ivanova dolina, Cez vrch, Koncom do vrát, Nivy, Jankovo, Sihoť, Úrebrie, Rybárska, Na Hornej zemi, Rezáková, Potoky, Kotel, Dlhé, Za Nivou

Miesto, okres Žilina:, 2 z 17

Hrabie, Poddubie, Pod cestou, Krupáčová, Červencovia, Vyšne ohrady, Uričky, Bárek, Nižne Košariska, Brezová, Kopanica, Les Dubník, Medzi jarky, Šibenice, Jantulovo, Kľúč západná veža, Zapač, Sucháčov, Od Lehotského jarku, Klin, Dobroňská záhrada, Role pri pieskoch, Svrčník, Banisko, Veľký Bačín, Dislavka, Hlboče, Košariská, Hrádky, Betlehem, Lúčky, Prielohy, Mičudov kút, Za lúčinky, Lazy, Laluhové, Zadielie, Do dolín, Poruba, Hájiky, Koštecké lazy, Jasenovka, Galušova, Paseka, Bukovina, U Čujdov, Piesky, Vyšne Košariska, Drmlov vŕšok, Od perinskej, Pod Tobolky, Pod Kopanou, Pod Skalkou, Zákamenie, Dolné zábrežie, Záskalie, Klčoviská, Nad dolinami, Štepnica, Predný bok

Miesto, okres Žilina:, 3 z 17

Podhorie, Kuneradské horné, Hôrka, Jarky, Záhumnie, Rakytov, Pod Chrastie, Banát, Krškove lazy, Rybník, Borovčie, Buchtov kopec, Mičianovia, Za jarčeky, Záhorie, Tižinky, Kráľov breh, Mláky, Šalba, Panské Kopánky, Zágrunie, Klin, Čerňanské, Prostredné lány, Grúniky - Zaširočie, Vrch Hôrka, Koncom do Haja, Na vršku, Pod Cepcovým vŕškom, Medzi hôrkami, Pod cintorínom, Pod dúbravou, Vlčie jamy, Niževsie, Závršie, Miškové, Ku šopám, Chotár, Lány, Poddubie, Úboč, Zadné dĺžiny, Pod smrekom, Pod starým hájom, Tomborove kruhy, Hôrka, Tižinky horné, Slatiny, Lúčky, Za hlbokým, Markove, Kučerovci, Chrasť, Podrúbanie, Polonce, Družín, Barankovské brehy, Kopanice, Furmanec, Gale

Miesto, okres Žilina:, 4 z 17

Veľké hony, Brložná jama, Hlboč, Zadné jarky, Kardošovské Záhumnie, Kútnica, Starý majer, Roh Dubeň, Sedliská, Kopaničky, Nad Kaštieľom, Druhy vrch, Ohreblo, Chráska, Veľhora, Predná Rychlovka, Vrch zadky, Hlodek, Predná hôrka, Skalka, Za železnicou, Pod zámkom, Zbyňovská dolina, Breh, Nad Kruhy, Dolina, Rozpadlá kopa, Markovo, Kopanica, Nadsadie, Zakopaničie, Zárečie, Pod Plošinu, Kopečky, Pod lazišťom, Pleš, Vrch Lazie, Liešiny, Nad Háj, Hlaváčová, Nižne Ohrady, Brezanie, Hanuškovo, Nad zábrehom, Pod Cibulníkom, Ponad Breh, Pod Brehy, Jaseničník, Kliny, Jasenie, Malý Bačín, Borovie, Javorová, Záhrbie, Fľaky, Žebračinec, Pod Okrúhlicou, Ponad Sihly, Višňovská, Nad zábreh

Miesto, okres Žilina:, 5 z 17

Koleso, Zábava, Čerchľa osada Matejíčkovia, Pod Snoch, Lány, Dlhá hora, Pod dúbie, Nad záhradami, Kostelné, Chmelín, Príslop, Medzi poľom, Za pasekov, Za Kýčerkou, Za chrastkou, Hranice - Povrázky, Za Stránie, Dolné hlavy, Nad rovne, Za Brezníkom, Na Rovni, Cvrklať, Lúky, Okrúhlica, Kazická Kýčera, Solisko, Turčianska, Pod hrádkami, Dielce, Jamy v Urbárskom, Za Hájom, Skokove, Kopanice, Bôry, K matke Božej, Čákory, Pod Borovie, Dolné Pažitie, Kopanice, Stráň, Podcestie, Skaličie, Na Chlmci, Zálučie, Hrb, Pod kruh, Zadné Borie, Potoky, Doliny, Bročkovské, Skalica, Proskovec, Vojtové, Jama, Priosie, Žihľavy, Do Ilovca, Zástavnica, Laziská, Pod lučiny

Miesto, okres Žilina:, 6 z 17

Zadný bok, Nad mlynom, Pod Rochovicou, Za skalu, Kopanica, Kapustná záhrada, Kobylia, Mezina, Záhrabie, Jedličník, Končie do potoka, Lejšie, Hájik, Diely, Preddúbie, Hájnica, Zahorovice, Vyšné kapustniská, Dúbrava, Burchýbel, Za Kruhmi, Na Zákľuke, Chrástka, Pod farskou, Dolová, Zárieč - Keblov, Pod horou, Lazy, Vrch Stráň, Zádubnie a Zaháj, Muránska, Kosy, Stráne, Závažina, Horevsie, Straňane dolinka, Nad Strážou, Na Stráni, Bučková, Kazická, Pred Hôrkami, Priečnice pod Dubovú, Kačky - Babice, Za Slatiny, Vyše Majera, Priečnice pod Duhovú, Dlhé hony, Riedka, Čičmany, Na dedinskom, Na diely, Za Skalkou, Bryndzová jama, Predbukovina, Chreničie, Košové, Kamenná, Priesaniská, Vrchy, Pisarová

Miesto, okres Žilina:, 7 z 17

Pod Veľkým Hradiskom, Šipice, Snopiska, Skotna, Medzi javorinami, Rybník, Bračkovec, Karolka, Porubské skaly, Na Roveň, Predná Kosová, Kyčerka, Grúň-Dolina, Zadné Zaháje, Za hôrkou, Na lúky, Rybníčky, Pod Háje, Očková, Nad škôlku, Záskalčie, Parižovia, Čižná, Hranice, Močariny, Jankovo Horné, Papučíkovci, Pod zámkom, Filovské, Vŕšky, Za chodníkom, Štvrté cesty, Pri mlynci, Za Facanom, Kadub, Horné hlavy, Vo Vŕškoch, Úboč, Tarneková, Knahanovo brezie, Pavlové, Úhradie, Čierne Rovne, Lašteky, Obrazná, Dolný vrch, Lovíšky, Vaz, Sviniarka, Za Lietavskými hájmi, Na kútoch, Vlčkovce, Za Vyhňanom, Skotňa, Lazy, Za vrchom, Vŕšky, Grapa, Ritviny, Machajové

Miesto, okres Žilina:, 8 z 17

Valachová, Nadsadie, Ostredok, Priedanky, Bôrie, Okľžeň, Hanusová, Pod kaplnkou, Kráčiny, Stráň, Keblovie a Stráne, Na Brezníku, Vertelky, Podskalie, Dolinky a Vyhňany, Nad Peslom, Krieš, Za skalou, Dvor, Praslica, Bračkovec, Kopanie, Lazy, Drienovica, Za ulicou, Lazy, Brusovo, Na vŕšku, Ponad starý Vah, Medzi potoky, Za Hradská, Slatiny, Podstránie, Zadné Orlíky, Korelnice, Pod Bárkom, Medzi potoky, Medzi lánom, Nad Leštinkou, Pažite, Vyševie, Zádvorie, Záhlbočie, Tŕstie, V Dolinke, Zámostie, Závršie, Vrch hory, Kravarská, Stráň, Záhumie, Horné salašiská, Skala Krkavec, Záhradky, Cigánka, Vapenična, Hlánka, Markova, Dúbrava, Pod Čákovom

Miesto, okres Žilina:, 9 z 17

Dielček, Nad Ivanovymi, Kapustné záhrady, Paseky, Na Hámre, Na Širokú, Za rybník, Briežky, Prostredná skala, Havrania, Vŕšok, Za močidlá, Medzi vodami, Vlčín, Kútiky, Hájisko, Turčica, Hájek, Urbanov, Šerické, Končaborie, Domaniža, Záhumnie, Zádrienčie, Zálazie, Predné Zadky, Ninatín, Na Pálenisku, Na jamy, Stará hôrka, Frambor, Jastrabinec, Za potok, Za kostolom, Nad cintorínom, Za hájom, Pod Briežky, Javorina, Pod Dúbravku, Remenárka, Bok, Frambor, Jarčeky, Ovčiarne, Ihličie, Žlabiny, Polana, Dúbravka, Lipie, Veľky Čapiec, Poľovná, Kalinovo, Na jame, Na záhrady, Peckovan, Kopanice, Dvoriska, Fedorovský háj, Záhradnícke grapy, Medzihorská

Miesto, okres Žilina:, 10 z 17

Gombál, Malé Hradisko, Kopánky, Nad cintorínom, Hrádok, Na vrchu, Kašové, Boky, Dúžavy, Fabulské, Srpová veža, Kopanice, Kykulny vrch, Rieky, Koryto, Fabušová, Za Plešom, Pod zámkom, Diely, Gašská, Pod Dúbravami, Chrasť, Stranica, Trpolky, Záhumnie, Široké Horekončia, Huboč, Kráčiny, Za stavanie, Pod záhradkou, Zadný jarok, Rybník, Na jamke, Fľašková dolina, Lazy, Cez jamu, Lán, Pod hájom, Na Odbrezanie, Domašínsky meander, Za vrch, Nollovky, Ostrice, Predevsie, Lazy, Vartovňa, Malý Šveškovec, Pod prílet, Kapustné záhrady, Bradačka, Upotočné, Medze, Komíny, Za kostolom, Brestová, Dolné salašiská, Nad sadom, Michalovci, Denov, Mlyniská

Miesto, okres Žilina:, 11 z 17

Dielec, Kubové, Kračiny, Tančekové, Na kopci, Borie, Pod Vysoké, Močidlo, Košariská, Pri lipe, V Lasci, Pod Prevrat, Za potoky, Muliny, Hruštiny, Dúbravka, Turky, Za Sviňankou, Pechová, Zemice, Hranice - Dúbravy, Dúbravná, Na kúte, Na zadky, Štieť, Skotňa, Nad studňou, Starý háj, Vyhliadka, Nad Lejšinami, Hradisko, Lazčeky, Fľak, Za Hámrom, Pod Bukovinou, Zadné Bôrie, Lazy, Lán, Hore koncovým, Zadný lán, Pudíková, Predky-Zadky, Dolinka, Zábreh, Balúchové, Veľké Hradisko, Nad hájom, Uhliská, Horná zem, Hrabie, Rybníky, Pod dvor, Záhumnie, Nad úbočou, Od Gbelian, Brodňanka, Za vrchom, Ligasov laz, Doliny, Háje

Miesto, okres Žilina:, 12 z 17

Cirkevné horné vŕby, Panička, Žlabiny od Uhlisiek, Pod lúky, Prútky, Jurčová, Vrch, Grance, Rieky, Medzilužie, Flaky, Zadná hôrka, Dielnica, Brezovec, Pod Brodenec, Dolinka, Bielisko, Žobrácky kút, Dolinky, Javorina, Dolinky, Záblaty, U Veščicov, Volada, Pod Stráňu, Pod Remenárkou, Lejšiny, Škoriaková, Záhumnie, Nad mlynom, Omladníky, Proti mlynu, Háje, Solišanská, Na Zadky, Brezie, Dúbrava, Telpične košarisko, Hony, Kúty, Masnicovia, Koncom do potoka, Lán, Malý Žiar, Hrošovia, Pod Krešie, Dolné košariská, Za Lazcom, Pod vodňu, Pod hôrčie, Dúbravy, Lamač, Lánce, Dieliky, Za kaštieľom, Horevažie pod hôrkou, Pod vrchom a lánce, Na vŕšky, Štrbovec, Borie

Miesto, okres Žilina:, 13 z 17

Na honoch, Pod lipou, Mažiarec, Lány, Lazce, Podlazie, Hadia veža, Všívarie, Koňacia a Rúbaň, Šiškovec, Vyhňany, Šipica, Zaružová, Liová, Dĺžavy, Trnovica, Vŕšky, Krížna, Kolianske, Skalka, Za Chrípom, Kotlina, Horevažie Pri Váhu, Horný Kamenec, Kozince, Vaňová, Panská lúka, Dubenec, Pod Stránie, Vrch skotňa, Predovsie nad Bakovci, Hranice - Dovčické, Kuneradské dolné, Lány, Priečky, Hrabová, Medzi cestami, Pod Vidovcom, Stráň, Pod Bulinami, Dúbravy, Pod Hrabím, Zábrezie, Kopanice, Markovice, Kobylia, Uhrov vŕšok, Jama, Laz, Zácestie, Pod novou cestou, Na chotári, Dolinky, Pod slíňom, Povrázky, Gaborské, Železohosť, Vidovec, Španinec, Rybníky

Miesto, okres Žilina:, 14 z 17

Medzi jarky, Španica, Predné hony, Medzi Žiarce, Lazy, Do role, Pod búdou, Okrúhle, Zadné hony, Ďurišovská, Briežky, Nad Jašterovou, Svrčinie, Horekončie, Kravársky vŕšok, Koncom do hory, Na Odlazie, Frková, Jaty, Pod Osičie, Konopné lúky, Stráža, Vlčia jama, Záňov lán, Ostredok, Kopanice, Pusté lazy, Skala, Jazero, Povrázky, Vyšecestie, Severák, Vrch, Kračiny, Ostré, Rybník, Dráhy, Kapustniská, Lazúr, Zadky, Záhradky, Za Poliačami, Škultétske záhumnie, Kňazovica, Pod Bradkovou, Borová, Pod Dielom, Jašterová, Povrázky, Medzi Javorčie, Košariská, Srnák, U Lokaja-Koristové, Pod dúbravou, Kovašovská roľa, Zadné priečne, Na Vrch, Dielnice, Pod Chrípom, Nad Brehom

Miesto, okres Žilina:, 15 z 17

Ondrášova záhradka, Zadná Kosová, Záplotie, Niva, Za dielom, Uhliská, Ďuračkovia, Kopanice, Pod Dúbravou, Paprudie, Podvršie, Panská jabloň, Povrazy, Venclovsky grun, Šalby, Ráztoky, Pod Adamovcom, Za lánom, Rické, Háj, Predky, Roven, Hora nad úbočou, Za jamou, Brehy, Snožky, Bôrka, Dolný sad, Sedlište, Doliny, Laz pod Príslopom, Pod Kopaničkami, Slatinky, Brehy, Hlocká, Taličky, Pod vápenice, Horné zábrežie, Veľký žľab, Pod kútom, Priečne na Skotni, Pocestie, Štrbíkovské, Ku Kaštieľu, Dolina, Zemica, Dielnice, Miklovská, Záhumnie za Skalkou, Zadnia, Podchraničie, Žiarnita, Hucerovci, Židkov príslop, Hamoje, Ohrady, Krzienok, Podstránie, Pod riekou, Lazy

Miesto, okres Žilina:, 16 z 17

Široká, Holešová, Nad Lužkom, Jamy, Za riekou, Kujanov laz, Záhumnie pod Skalkou, Nad Balcovami, Filipove a Zaťkove rovne, Starovské Záhumnie, Hlboč, Povrázky, Podbrezie, Zabučie, Za Vrchovinu, Šipruň, Háj a Nadpolia, Na Odvažie, Láz, Na Poprečno, Bukovina, Kosová, Bielická, Vŕšky, Smyčkové, Rovné nad Brehy, Pod hrubou skalou, Lopatina, Lazy, Kopánka, Medzi potokmi, Pod Brehom, Jamy, Záhumnie, Predevsie, Brezičky, Nižovsie, Dolinka, Štafný vŕšok, Prípory, Pod Kanižou a Hájik, Zápač, Pod Dubníkom, Vrchy, Štamríky, Hatiska, Kopec, Michalovo, Vrch Lazy, Stránice, Dlhá, Brodek, Rukáv, Niže kapustniská, Žiakovské, Uhriňová, Priečne pod Dubovou, Pod majerom, Dlhé, Za Brezami

Miesto, okres Žilina:, 17 z 17

Háj, Na Broništiach, Základnica, Kúty, Pod Lachov, Pánska ráztoka, Malinová, Dielnice, Doliny, Rajčanek, Na Záplotí, Na lán, Pod havranovým, Pustky, Jánova lúka, Tchorová, Hájik, Pod Lazce, Sklady, Rovniny, Lúčky, Strečnianské zadky, Pod vŕšky, Nivy, Starý kvartír, Šimové, Richtárske, Michalovské, Salašky, Pred hranicou, Zárubná, Záhrady, Kúty, Nové, Panské, Noviny, Plichtové, Medzi jarky, Malá Martoňovica, Nižnie

miesto inde

Žilina (347x), Divina (163x), Dlhé Pole (129x), Žilina západ (126x), Belá (106x), Terchová (103x), Lietavská Svinná - Babkov (103x), Rajecké Teplice (98x), Lietava (97x), Dolná Tižina (96x), Stránske (93x), Kunerad (88x), Poluvsie nad Rajčankou (82x), Žilina sever II (82x), Lietavská Svinná (80x), Turie (78x), Teplička nad Váhom (70x), Lietavská Lúčka (65x), Čičmany (65x), Závodie (64x), Horná Tižina (63x), Kotrčiná Lúčka (63x), Svederník (62x), Krasňany (60x), Paština Závada (57x), Višňové (55x), Nededza (55x), Kamenná Poruba (53x), Bánová (52x), Žilina sever I (52x)
miesto v Žilina
miesto v Divina
miesto v Dlhé Pole

Podobné, okres Žilina:

1925x miesto, 436x orientačný bod, 257x turistické informácie, 113x prístrešok, altánok, 97x ohnisko, 92x poľovnícky posed, 62x chranený strom, 42x orientačná mapa, 38x miesto na piknik, 29x atrakcia, 27x studňa, 6x štôlňa, 4x komín, 4x ZOO, 2x vodárenská veža, 1x väznica
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
Miesto, okres Žilina

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku okres-zilina.oma.sk turistika miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.