Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Žilinský kraj » okres Žilina » turistika » miesto

Miesto, okres Žilina

Miesto v okres Žilina

V okres Žilina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Žilina:, 1 z 17

Domašínsky meander, Depo, Horevažie pod hôrkou, Kňazovica, Nad mlynom, Pod studničky, Lúka, Kostelné, Kaluže, Bielisko, Pod Háje, Pleš, Markovice, Lopata, Kňazova Lehota, Záhlodčie, Pri mlynci, Podžiarie, Lán, Na vršku, Lazúr, Dolinky, Predevsie, Bulvár, Krzienok, Skotňa, Kapustná záhrada, Panská jabloň, Koryto, Záchrastie, Pri Rajčanke, Frambor, Horevažie, Nový Chlmec, Zábreh, Poddubie, Grendeľ, Podchreničie, Podstránie, Pod Skalkou, Zadný lán, Medzi cestami, Predmestie, Pod majerom, Zadielie, Podchraničie, Kopanice, Mičuchovské, Vinica, Nad hôrkou, Zastávek, Nad Šibenicami, Záhumnie, Rybník, Pri mlyne, Panské Kopánky, Nad mlynom, Dielce, Priečne, Kopanica

Miesto, okres Žilina:, 2 z 17

Klčoviská, Široké Horekončia, Noviny, Pod Dolinkami, Upotočné, Záhrady, Mičianovia, Lúčky medzi cestami, Lazy, Hlboké, Kaštiel, Pažite, Zádvorie, Nadsadie, Malý Šveškovec, Široké hore Končia, Lánce, Hájisko, Zlatné, Horný Kamenec, Medzilužie, Nad cintorínom, Na Lúčie, Za kaštielom, Machajové, Starý majer, Gažovia, Na dlhé, Lúčky od vody, Do poľa, V Dolinke, Na Stráži, Na Pleš, Priosie, Do Ilovca, Hranice, Kraviarky, Kapustné záhrady, Pod Sviňankou, Predky, Kúty, K matke Božej, Predný bok, Na lán, Solisko, Adamovec, Za chrastie, Za záhradami, Pod kruh, Hrby, Pod hŕbkami, Klinček, Záhrady, Rybník, Paseky, Červencovia, Na chotári, Predné bôrie, Šafárovské, Diel a Zadiel

Miesto, okres Žilina:, 3 z 17

Do Stúp, Lazce, Záhorčie, Prieloh, Mlynárov jarok, Kúty, Za višnie, Perisko, Skalica, Cezpolie, Podvršie, Pod dvor, Pod Úhradom, Dolný vrch, Járky, Prašivina, Sadisko, Nadsadisko, Pri Bánovej, Nad Včelínom, Dlhé, Kamenné, Medzi vodami, Bariny, Kopánky, Hony, Frankovia, Zichovia, Dolný sad, Vyšné kapustniská, Senkovo, Niževsie, Tižinky, Hrby, Nižnie, Zaháj, Za jamy, Pod dúbravou, Kráčiny, Dolová, Na vŕšku, Za záhradkami, Hlboč, Doliny, Dlhé tále, Závoz, Nad záhradami, Remenárka, Pod záhradkou, Prielohy, Do stráňe, Staré lazy, Forbaky, Dolné hlavy, Pod Stránie, Záhumnie, Ohrázka, Záhumnie, Keblov, Žľaby

Miesto, okres Žilina:, 4 z 17

Na Širokú, Zákluka, Kosivné, Kamenisté, Klukany, Teplička, Záplotie, Kubové, Nad Paprudie, Prietrž, Zbýšovy, Pod roh Dubeň, Na trojak, Dieliky, Rieky, Za Chmelincami, Stráne, Sady, Pobrežie, Na Hámre, Piesky, Marček, Brezie, Za Brezníkom, Pod hájom, Hôrka, Zárieč - Keblov, Za kaštieľom, Lány, Zadné zápotočné, Vrtielky, Proti háju, Obrazná, Pocestie, Skotňa, Hôrka, Gápel, Priečky, Zadný lán, Hôrky, Na Záplotí, Skalka, Za starou vodou, Od Gbelian, Lány, Jamy, Divina, Kuneradské horné, Povrázky, Za vrch, Zadná hôrka, Ohrada, Predná hôrka, Tižinka, Lalinok, Parižovia, Nižný Martišov, Zárečie, U Lokaja-Koristové, Na jamke

Miesto, okres Žilina:, 5 z 17

Ritviny, Hucerovci, Pod Domčicou, Pri bani, Chmelín, Vŕšok, Trnovica, Sádok, Nad studňou, Žižovci, Lúky, Chrasť, Michalovci, Ku Kaštieľu, Nad Breh, Pod búdou, Kopec, Malý žiar, Tarneková, Kozie chrbty, Vertelky, Koncom do Haja, Starý háj, Važina, Na lúky, Horné Košariská, Trstená, Skalky, Brezie, Banisko, Sviniarka, Pod riekou, Kopce, Laziská, Pod hájikom, Uhlavčie, Rovne, Rybník, Záhradky, Koncom do Váhu, Pažite, Kovašovská roľa, Koncom do Závoza, Pod Dúbravkou, Jamy, Jelšiny, Tomborovské zábrehy, Dolinky, Predné húštiny, Kúr, Pod Tlstou horou, Zadubravčie, Pod Cibulníkom, Dúžavy, Zakopaničie, Štvrtce, Dolinka, Dolina, Predevsie, Veľké hony

Miesto, okres Žilina:, 6 z 17

Snožky, Pod vápenice, Škultétske záhumnie, Dúbravka, Lazec, Pod hrubou skalou, Grúň-Dolina, Záplotie, Lány, Vrch Lazie, Za Plešom, Lejšie, Dolina do Patúcha, Hlodek, Kozincové, Vŕšel, Záhumnie, Pekárske, Pod brehy, Starý majer, Pod Tobolky, Kostelná, Vartovňa, Vidlikovec, Dolinky, Kúty, Lazy, Do dolín, Za vrchlazie, Kozebová, Od perinskej, Rajčanek, Žebračinec, Lejšové, Závadske záhumnie, Biely potok, Kútnica, Pavlovo, Krieš, Jama, Lazy, Patúchy, Košariská, Jastrabinec, Pod Orechom, Na Odlazie, Kobylia, Na kútoch, Za kostolom, Pohoreniská, Sypaniská, Hájik, Za potoky, Pod Lazy, Grúniky - Zaširočie, Korelnice, Vojtove, Zapierená, Najnižšia dolina, Kopana

Miesto, okres Žilina:, 7 z 17

Potoky, Kadub, Hubatá, Podrúbanie, Ploščina, Hranice - Dúbravy, Jaty, Mojbické záhumnie, Lúčivná, Tŕnie, Hranice - Dovčické, Kúty, Kobylia -Dolinky, Pod Kopanou, Zácestie, Tančekové, Truchanová, Bogdanová, Španinec, Karolka, Vrch háj, Ďurišovská, Huboč, Za Háj, Zábava, Šibenice, Pred studňou, Podhorie, Na zadky, Pod Dúbie, Záhrady, Krištofka, Vrch Lazy, Lackové, Niževsie, Úhradie, Vojtové, Hranice - Povrázky, Jabradné, Trckové, Pod Krešie, Dúbravná, Konštica, Pod Diel, Stráň, Pod zámkom, Medzi rybníky, Luhy, Dlhé kusy, Pri obrázku, Močariny, Povrázky, Letovisko, Kozince, Dupná, Gedeonova skala, Šalby, Nad rybníky, Mútnice, Svitáčovo

Miesto, okres Žilina:, 8 z 17

Nová, Fišerka, Kríž, Košariská, Jánova lúka, Štrbíkovské, Komíny, Koštecké lazy, Jašterová, Vŕšky, Havrania, Pod zámkom, Dúbrava, Hore koncovky, Straníková, NADSADIE, Veľká Martoňovica, Pod hôrčie, POD DUBNNIKOM, Za ulicou, Za rakytie, Zámostie, Podoknie, Dobroňská záhrada, Hlboče, Socovský vrch, Malá Straníková, Za roh Dubeň, Kozinec, Pod vŕšky, Španica, Malatínec, Žľaby, Kobáry, ZADUBNIE A ZAHAJ, Malá Martoňovica, Záborie, ZA VLAKOV, Pod závozie, Pod farskou, Na vŕšky, Ku krížu, CINACKA A DUBOVEC, Na Odvažie, ZA DRIENKAMI, Paprudie, Za železnicou, Jarčeky, V jamách, Medzi jamky, Medzicestie, Kopanice, Mlyniská, Za Diel, Za Straníkom, Na lán, Rukáv, Osada Hrnčiareň, Nad poľom, ZA LUKOV

Miesto, okres Žilina:, 9 z 17

Záhumnie, Hony, Prútky, Za chrasťou, Pod hroble, Pod vrchom a lánce, Kopanice, Bucel, Zadné Bôrie, Breziny, Na jame, Žľabina, Potoky, Medzi hroble, Za rybník, Na vrchu, Dlhé hony, Dolné huty, Za Lietavskými hájmi, U Zajaca, Podevráta, Záhajčie, Bystrice, Za jamou, Sedlová, Cez vrch, Za parkanom, Štafný vŕšok, Čákory, Za jarčeky, Medzi lúky, Vrch Hôrka, Pri skotni, Pod Briežky, Háje, Burchýbel, Za Nivou, Hoskora, Roh Dubeň, Dielce, Podbrezie, Pod dielom, Banisko, Doliny, Brezičky, Gaborské, Štamríky, Dolinka, Za vrchom, Kotol, Kamenné hony, Peckovan, Pod hájom, SISKOVEC, Pod horou, Barankovské lúky, Zabukovinské, Zadné jarky, Dráhy, Pod Bielkovou medzou

Miesto, okres Žilina:, 10 z 17

Horné piesky, Nad Balcovami, Sandrová, Do Vápenice, Pod Dúbravku, Barankovské kopce, Barankovské brehy, Laziská, Havranov, Šipice, povrázkové piesky, Grance, Predné hony, Orechovec, Nadevsie, Lisnár, Vrch Stráň, Predovsie nad Bakovci, Na Holý diel, Pod Skalky, Na Stráni, Šipica, Ku hájiku, Cirkevné horné vŕby, Záňov lán, Horné huty, Háj a Nadpolia, Pod Krchovú, Na Lopatiny, Bystrička, Borovie, Draškovce, Pod Osičie, Loncov diel, Dúbravy, Lipy, Na stráni, Na diely, Okľžeň, Cigánka, Dolné salašiská, Stráň, Na záhradkách, Kravársky vŕšok, Pod Chotárom, Jarky, Kobylia, Do Lietaviek, Lúka, Vojteche hôrka, Končaborie, Kopánka, Dagová, Pod Čákovom, Za Dúbravku, Na Kriváče, Jamiská, Chotár, Uhlisko, Kopanice

Miesto, okres Žilina:, 11 z 17

Pod Červenec, Zálazie, Pod Dielom, Záborie, Božkovec, Slnečné skaly, Planá Hora, Záhorská, Na Vrch, Pažite, Vápenice, Pod Grúň, Medzihorská, Dráhy, Panička, Banát, Hrádok, Horné Pažitie, Tchorová, Zadné doliny, Dolná štvrť, Nad brehom, Lakomá hora, Lopatina, Vlčica, Medzi Babinec, Stránie, Za skalu, Medzihorská, Lúžek, Medzihorská, Vrch zadky, Vrchovina, Pod chotár, Do Španice, Hlánka, Organy, Podskalie, Zádelie, Na lány, Blatnatá, Podskalie, Skalka, Hôrka, Drieňovica, Pod rožok, Pod Zabukovinské, Vŕšok, Lány, Hlodky, Malinová, Medziskalie, Nollovky, Hliniak, Jamy, Pod prílet, Mackové, Do Hája, Slávistické steny, Zadná Čerenková

Miesto, okres Žilina:, 12 z 17

Búrie, Dúbrava, Na Zadky, Pod dúbie, Srpová veža, Záhumie, Niže kapustniská, Za Háj, Hrb, Dolné Pažitie, Dielec, Za Sviňankou, Skotňa, Povrázky, Za dolinou, Boky, Pod dielec, Za hájik, Slatiny, Vrch skotňa, Lazy, Pod prostrednou, Kamenec, Lány, Pod závozy, Zádražie, Nadlánie, Brtová, Chotár, Lúčky, Nad Rybáre, Pod lúky, Pod háj, Zbyšovy, Záborovčie, Pod snohy, Pri rezervári, Za potok, Doliny, Za lúčinky, Paseka, Zabučie, Zadné hony, Brehy, Pred Háj, Horné salašiská, Nad Petríkov haj, Piale vrch, Nad cintorínom, Kotrčina Lúčka, Hrabie, Podvršie, Kršĺa, Lán, Lašteky, Šimové, Za Stránie, Dalnia, Háj, Kopanice

Miesto, okres Žilina:, 13 z 17

Kráľov breh, Pod Okrúhlicou, Vajaneko, Zálučie, Matejčíkovo, Žiar, Hanička dolná, Stožky, Široká, Kamenná, Lúčky, Za močidlá, Nad Lejšinami, Košútová, Ku šípu, Panská záhrada, Nad Jašterovou, Preddúbie, Závalky, Nižné pole, Jašterová, Roven, Močiare, Lejšiny, Pod Plošinu, Pod Petríkov haj, Laz, Okrúhlica, Matušička, Nad Peslom, Jankovo, Predbukovina, Podoker, Predovsie, Predovsie, Brezie, Dielnice, Skotna, Horný diel, Petinova, Od Pažite, Zelnička, Jihličné, Ploštiny, Záplotie, Jankovo Dolné, Za hlbokým, Ivankovo, Bačín, Záblaty, Jarky, Dúbravy, Dubiská, Zichova lúka, Chotáre, Holý diel, Jankovo Horné, Cvrklať, Dúbrava, Laz pod Príslopom

Miesto, okres Žilina:, 14 z 17

Za Slatiny, Frankovo, Medzi jarky, Lazy, Tižinky horné, Za doliny, Povrazy, Doliny, Kopanice, Zarakytie, Zavancinie, Puškov diel, Nivy, Vrchoviny, Bôrie, Pred Hôrkami, Dĺžavy, Na Rovni, Pod Snoch, Záhumnice, Od Belského, Holý diel, Dĺžiny, Nad Kruhy, Kopečky, Kapustniská, Kúty, Židovo, Cez jamu, Príhrady, Klin, Dolinky, Konošia, Hrady, Na honoch, Zábrezie, Pod Dúbravou, Horevsie, Kopanica, Koňacia a Snoh, Starovské Záhumnie, Vrchy, Za chodníkom, Na jame, Baranová, Pálenica, Kopanice, Slatiny, Lamač, Nadávky, Omladníky, Dubná skala, Stará hôrka, Venclovsky grun, Pod Kruhy, Záhumnie, Nad lúkami, Trstová, Od Bačína, Za krúžkom

Miesto, okres Žilina:, 15 z 17

Kopanky, Pod háj, Sklady, Pod havranovým, Za Čerňanský diel, Nad Vrchovinami, Veľké zeme, Poddubie, Vrch, Sedlište, Rybníky, Pod úboč, Grúň, Vyševie, Vyševsie, Dlhá hora, Dubica, Konopné lúky, Dubie, Na Roveň, Krškove lazy, Nad Váhom, Kotolnica, Smrdlavá, Osičie, Skalka, Kopec, Hlaváčová, Ostré, Lazy, Hájnica, Záhradnícke grapy, Ostrice, Za pasekov, Bielická, Paliská, Kálnová, Priedolie, Brložná jama, Rybníky, Boncová, Uhelica, U Minárikov, Bok, Salašky, Žiakovské, Lány, Za Keblovom, Zapač, Zakamenné, Kapustniská, Hrivické, Za mlynie, Zadunovo, Podprídavky, Pod lazišťom, Vrchdiel, Granáty, Slatinky, Srnák

Miesto, okres Žilina:, 16 z 17

Balúchové, U Čujdov, Gale, Plánková, Šerické, Horné Rybníky, Za Kýčerou, Muránska, Stráň, Chamarová, Kazická Kýčera, Kravarská, Koňacia a Rúbaň, Predky-Zadky, Poľovňa, Podháj, Zágrunie, U Veščicov, Skálie, Podkýčerie, Za lazmi, Markove, Denov, Solišanská, Lazy, Pohorelé, Pod Vysoké, Podhorie, Ohradie, Podosičie, Brieštie, Šurabská, Pod Vršťavňou, Kazická, Prípory, Štepnica, Doliny, Srubanská Kýčera, Kardošovské Záhumnie, Rožný jarok, Turčica, Dlhé Kopanice, Planá, Záskalčie, Pod Brodencom, Jaseničník, Hubeľnice, Domaniža, Dvor, Dielnice, Juríčky, Kostenovská, Šťavina, Končie do hory, Dolná Biesová, Pechová, Stolečné, Košariská, Záhradnícka, Za Hámrom

Miesto, okres Žilina:, 17 z 17

Rakytov, Horná Biesová, Žiare, Bokšiné, Buchtov kopec, Za chlievy, Hrabie, Uhliská, Hora nad úbočou, Za Dvorom, Skalnaty gruň, Valachová, Lány, Zemice, Panská lúka, U Minárikov, Záhumnie, Keblovie a Stráne, Vyšné lány, Úboč, Čerňanské, Pusté lazy, Za stavanie, Sedliská, Markovo, Dúbravice, Prostredné lány, Očková, Panská roľa, Gašská, Fabulské, Markova, Močiare, Na kúte, Bubáňové, Kostelnová jama, Rozpadlá kopa, Prostriedok, Nad záhradami, Na Brezníku

miesto inde

Žilina (348x), Divina (165x), Dlhé Pole (132x), Zapad(5) (127x), Lietavská Svinná - Babkov (103x), Lietava (97x), Stránske (95x), Rajecké Teplice (93x), Terchová (93x), Kunerad (88x), Sever II(7a) (82x), Lietavská Svinná (80x), Poluvsie nad Rajčankou (77x), Turie (77x), Dolná Tižina (75x), Teplička nad Váhom (71x), Čičmany (68x), Závodie (65x), Lietavská Lúčka (65x), Svederník (63x), Horná Tižina (63x), Kotrčiná Lúčka (63x), Krasňany (61x), Paština Závada (57x), Višňové, okres ZA (56x), Nededza (55x), Sever I(6) (52x), Kamenná Poruba, okres ZA (52x), Juhovychod(8) (52x), Bánová (52x)
miesto v Žilina
miesto v Divina
miesto v Dlhé Pole

Podobné, okres Žilina:

2809x turistika, 1850x miesto, 345x orientačný bod, 208x strom, 90x turistické informácie, 64x poľovnícky posed, 62x chranený strom, 47x ohnisko, 40x miesto na piknik, 40x prístrešok, altánok, 25x studňa, 15x orientačná mapa, 15x atrakcia, 5x štôlňa, 1x komín, 1x väznica, 1x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Žilina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-zilina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.