Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Žilinský kraj » okres Žilina » turistika » miesto

Miesto, okres Žilina

Miesto v okres Žilina

V okres Žilina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Žilina:, 1 z 17

Domašínsky meander, Horevažie, Depo, Horevažie pod hôrkou, Kňazovica, Pleš, Lopata, Záhlodčie, Lúka, Kostelné, Lazúr, Skotňa, Krzienok, Dolinky, Bielisko, Kňazova Lehota, Markovice, Nad mlynom, Koryto, Kaluže, Podžiarie, Pod studničky, Pri mlyne, Pri mlynci, Na vršku, Lán, Bulvár, Predevsie, Pod Háje, Kapustná záhrada, Panská jabloň, Záchrastie, Pri Rajčanke, Frambor, Nový Chlmec, Zábreh, Poddubie, Grendeľ, Predmestie, Zadný lán, Podchreničie, Medzi cestami, Pod Skalkou, Pod majerom, Podstránie, Zadielie, Vinica, Kopanice, Podchraničie, Nad hôrkou, Mičuchovské, Zastávek, Nad Šibenicami, Záhumnie, Panské Kopánky, Nad mlynom, Rybník, Klčoviská, Dielce, Priečne

Miesto, okres Žilina:, 2 z 17

Široké Horekončia, Kopanica, Lazy, Mičianovia, Upotočné, Záhrady, Noviny, Lúčky medzi cestami, Hlboké, Pod Dolinkami, Pažite, K matke Božej, Kaštiel, Široké hore Končia, Nadsadie, Zádvorie, Lánce, Hájisko, Malý Šveškovec, Zlatné, Nad cintorínom, Medzilužie, Horný Kamenec, Na Lúčie, Červencovia, Gažovia, Skalica, Machajové, Do Ilovca, Lúčky od vody, Na Pleš, Priosie, Do poľa, Hranice, Na Stráži, V Dolinke, Na lán, Predný bok, Pod Sviňankou, Lazce, Kúty, Dolné hlavy, Za chrastie, Hrby, Pod hŕbkami, Pod kruh, Za záhradami, Záhrady, Klinček, Hrby, Paseky, Šafárovské, Predné bôrie, Do Stúp, Na chotári, Rybník, Diel a Zadiel, Na dlhé, Za višnie, Záhorčie

Miesto, okres Žilina:, 3 z 17

Kúty, Starý majer, Kapustné záhrady, Prieloh, Adamovec, Kraviarky, Cezpolie, Mlynárov jarok, Perisko, Za kaštielom, Podvršie, Járky, Dolný vrch, Pod dvor, Sadisko, Nadsadisko, Pod Úhradom, Nad Včelínom, Dlhé, Solisko, Kopánky, Hony, Senkovo, Vyšné kapustniská, Zichovia, Frankovia, Medzi vodami, Pri Bánovej, Prašivina, Predky, Dolný sad, Bariny, Niževsie, Kamenné, Tižinky, Nižnie, Na vŕšku, Nad záhradami, Dlhé tále, Pod dúbravou, Závoz, Doliny, Dolová, Kráčiny, Za jamy, Zaháj, Za záhradkami, Pod záhradkou, Hlboč, Remenárka, Prielohy, Do stráňe, Záhumnie, Staré lazy, Forbaky, Pod Stránie, Záhumnie, Ohrázka, Teplička, Kamenisté

Miesto, okres Žilina:, 4 z 17

Žľaby, Na Širokú, Klukany, Kosivné, Zákluka, Keblov, Rieky, Dieliky, Pod roh Dubeň, Na trojak, Nad Paprudie, Prietrž, Zbýšovy, Záplotie, Kubové, Stráne, Za Chmelincami, Sady, Pobrežie, Marček, Na Hámre, Piesky, Za Brezníkom, Brezie, Obrazná, Pod hájom, Hôrka, Hôrka, Pocestie, Proti háju, Zárieč - Keblov, Vrtielky, Lány, Za kaštieľom, Gápel, Zadné zápotočné, Skotňa, Od Gbelian, Skalka, Priečky, Zadný lán, Hôrky, Za starou vodou, Na Záplotí, Lány, Lalinok, Tižinka, Ohrada, Predná hôrka, Kuneradské horné, Povrázky, Parižovia, Za vrch, Jamy, Divina, Zadná hôrka, Sádok, Na jamke, Zárečie, Ritviny

Miesto, okres Žilina:, 5 z 17

Pri bani, U Lokaja-Koristové, Nižný Martišov, Trnovica, Chmelín, Hucerovci, Pod Domčicou, Vŕšok, Chrasť, Nad Breh, Ku Kaštieľu, Nad studňou, Žižovci, Michalovci, Lúky, Kopec, Malý žiar, Pod búdou, Kozie chrbty, Važina, Vertelky, Koncom do Haja, Starý háj, Na lúky, Horné Košariská, Skalky, Brezie, Trstená, Banisko, Sviniarka, Pod riekou, Kopce, Laziská, Pod hájikom, Uhlavčie, Rovne, Rybník, Tarneková, Záhradky, Koncom do Váhu, Pažite, Kovašovská roľa, Koncom do Závoza, Pod Dúbravkou, Jamy, Tomborovské zábrehy, Jelšiny, Dolinky, Predné húštiny, Kúr, Záplotie, Košariská, Lazec, Biely potok, Lazy, Kobylia, Vidlikovec, Záhumnie, Krieš, Od perinskej

Miesto, okres Žilina:, 6 z 17

Dúbravka, Lejšie, Lány, Dolina, Pavlovo, Pod hrubou skalou, Pod Tobolky, Zakopaničie, Zadubravčie, Patúchy, Na Odlazie, Do dolín, Žebračinec, Dúžavy, Predevsie, Jastrabinec, Závadske záhumnie, Kostelná, Grúň-Dolina, Pekárske, Štvrtce, Vrch Lazie, Kozebová, Škultétske záhumnie, Rajčanek, Dolinka, Veľké hony, Pod Cibulníkom, Za Plešom, Lazy, Pod Tlstou horou, Kúty, Vartovňa, Pod vápenice, Kútnica, Hlodek, Snožky, Pod brehy, Dolinky, Vŕšel, Dolina do Patúcha, Jama, Kozincové, Starý majer, Za vrchlazie, Pod Orechom, Lejšové, Vojtové, Dúbravná, Kadub, Karolka, Mojbické záhumnie, Najnižšia dolina, Pod Kopanou, Tančekové, Za Háj, Zácestie, Pod Diel, Dlhé kusy, Vrch háj

Miesto, okres Žilina:, 7 z 17

Na zadky, Pod Lazy, Na kútoch, Pod zámkom, Krištofka, Úhradie, Podrúbanie, Podhorie, Šibenice, Za kostolom, Luhy, Kopana, Medzi rybníky, Zábava, Hájik, Zapierená, Ďurišovská, Korelnice, Grúniky - Zaširočie, Kúty, Hranice - Povrázky, Hranice - Dúbravy, Truchanová, Tŕnie, Hubatá, Stráň, Lackové, Vrch Lazy, Trckové, Španinec, Huboč, Niževsie, Jabradné, Vojtove, Pohoreniská, Potoky, Bogdanová, Kobylia -Dolinky, Pred studňou, Konštica, Za potoky, Sypaniská, Ploščina, Pod Dúbie, Lúčivná, Hranice - Dovčické, Pod Krešie, Jaty, Záhrady, Štrbíkovské, Dupná, Fišerka, Nad rybníky, Košariská, Pri obrázku, Močariny, Jánova lúka, Šalby, Letovisko, Nová

Miesto, okres Žilina:, 8 z 17

Svitáčovo, Gedeonova skala, Mútnice, Kozince, Povrázky, Kríž, Komíny, Vŕšky, Pod zámkom, Jašterová, Dúbrava, Havrania, Koštecké lazy, Na Odvažie, Ku krížu, Španica, Zámostie, Socovský vrch, Pod farskou, Hlboče, ZA VLAKOV, Paprudie, Pod hôrčie, Kozinec, Straníková, Pod závozie, Za rakytie, Za roh Dubeň, NADSADIE, Malá Straníková, ZA DRIENKAMI, POD DUBNNIKOM, ZADUBNIE A ZAHAJ, Dobroňská záhrada, Na vŕšky, Hore koncovky, Malatínec, Záborie, Za ulicou, Pod vŕšky, Podoknie, Malá Martoňovica, Žľaby, Kobáry, CINACKA A DUBOVEC, Veľká Martoňovica, Bucel, Za Straníkom, Pod vrchom a lánce, Mlyniská, Jarčeky, Za železnicou, Breziny, Žľabina, Pod hroble, Kopanice, Hony, Kopanice, Na jame, Zadné Bôrie

Miesto, okres Žilina:, 9 z 17

Prútky, ZA LUKOV, Na lán, Potoky, Nad poľom, Medzi jamky, V jamách, Za chrasťou, Osada Hrnčiareň, Medzi hroble, Rukáv, Záhumnie, Za Diel, Za rybník, Medzicestie, Podbrezie, Peckovan, Na vrchu, Doliny, Cez vrch, Kotol, Hoskora, Štafný vŕšok, Dielce, Za jarčeky, Banisko, Za vrchom, Čákory, Dolné huty, Kamenné hony, Podevráta, Záhajčie, Pod hájom, Pri skotni, Medzi lúky, Roh Dubeň, Vrch Hôrka, SISKOVEC, Dlhé hony, Za parkanom, Za jamou, Dolinka, Sedlová, U Zajaca, Pod horou, Brezičky, Štamríky, Gaborské, Za Lietavskými hájmi, Háje, Za Nivou, Burchýbel, Pod Briežky, Pod dielom, Bystrice, Háj a Nadpolia, Predovsie nad Bakovci, Na Lopatiny, Cirkevné horné vŕby, Grance

Miesto, okres Žilina:, 10 z 17

Horné piesky, Do Vápenice, Barankovské lúky, Borovie, Lisnár, Pod Krchovú, Šipice, Pod Osičie, Draškovce, Lipy, Nadevsie, Ku hájiku, Laziská, Bystrička, Vrch Stráň, Pod Skalky, Orechovec, Na Holý diel, Dúbravy, Havranov, Na stráni, Pod Bielkovou medzou, Predné hony, Sandrová, Záňov lán, Šipica, povrázkové piesky, Pod Dúbravku, Zabukovinské, Nad Balcovami, Na diely, Dráhy, Na Stráni, Zadné jarky, Horné huty, Barankovské kopce, Loncov diel, Barankovské brehy, Zálazie, Dolné Pažitie, Vrch skotňa, Hlánka, Panička, Do Španice, Okľžeň, Na lány, Lopatina, Za hájik, Na Zadky, Pod dielec, Zadná Čerenková, Vrch zadky, Lúžek, Podskalie, Medzihorská, Dolné salašiská, Slatiny, Pod Červenec, Nollovky, Povrázky

Miesto, okres Žilina:, 11 z 17

Medzihorská, Záhumie, Skalka, Medzi Babinec, Blatnatá, Pažite, Lány, Vlčica, Lakomá hora, Banát, Hlodky, Za Dúbravku, Dielec, Malinová, Na Kriváče, Drieňovica, Slnečné skaly, Pod rožok, Kamenec, Pod chotár, Za dolinou, Skotňa, Medzihorská, Stráň, Tchorová, Dráhy, Pod dúbie, Na Vrch, Slávistické steny, Srpová veža, Uhlisko, Pod Chotárom, Pod Zabukovinské, Do Hája, Niže kapustniská, Vŕšok, Organy, Hrb, Vrchovina, Boky, Cigánka, Záhorská, Zádelie, Hliniak, Pod Dielom, Zádražie, Za Háj, Hrádok, Pod prostrednou, Kravársky vŕšok, Vojteche hôrka, Za Sviňankou, Kopánka, Končaborie, Jarky, Zadné doliny, Pod Grúň, Nad brehom, Jamy, Do Lietaviek

Miesto, okres Žilina:, 12 z 17

Stránie, Horné Pažitie, Medziskalie, Božkovec, Chotár, Za skalu, Na záhradkách, Dagová, Mackové, Búrie, Pod prílet, Podskalie, Dúbrava, Hôrka, Jamiská, Kopanice, Záborie, Dolná štvrť, Vápenice, Lány, Lazy, Kobylia, Pod Čákovom, Lúka, Planá Hora, Pod závozy, Záborovčie, Chotár, Kotrčina Lúčka, Zálučie, Zbyšovy, Kopanice, Zadné hony, Za Stránie, Paseka, Kršĺa, Horné salašiská, Lúčky, Pred Háj, Pri rezervári, Za lúčinky, Nadlánie, Vajaneko, Kráľov breh, Lán, Pod snohy, Pod lúky, Nad Petríkov haj, Šimové, Nad cintorínom, Hrabie, Doliny, Brtová, Pod háj, Piale vrch, Pod Okrúhlicou, Brehy, Zabučie, Podvršie, Lašteky

Miesto, okres Žilina:, 13 z 17

Dalnia, Za potok, Nad Rybáre, Háj, Košútová, Za Slatiny, Záplotie, Nad Lejšinami, Od Pažite, Za močidlá, Lazy, Petinova, Ku šípu, Dúbravy, Nad Jašterovou, Dúbrava, Panská záhrada, Zichova lúka, Močiare, Matušička, Dielnice, Ploštiny, Tižinky horné, Kamenná, Hanička dolná, Žiar, Záblaty, Lúčky, Matejčíkovo, Skotna, Bačín, Jankovo Dolné, Roven, Frankovo, Nižné pole, Laz, Nad Peslom, Preddúbie, Za hlbokým, Široká, Brezie, Jašterová, Jankovo Horné, Predovsie, Závalky, Dubiská, Okrúhlica, Pod Plošinu, Pod Petríkov haj, Podoker, Predovsie, Medzi jarky, Stožky, Cvrklať, Jarky, Ivankovo, Jankovo, Lejšiny, Holý diel, Zelnička

Miesto, okres Žilina:, 14 z 17

Predbukovina, Jihličné, Laz pod Príslopom, Za doliny, Chotáre, Horný diel, Slatiny, Za chodníkom, Vrchy, Stará hôrka, Dĺžavy, Kapustniská, Vrchoviny, Lamač, Dĺžiny, Puškov diel, Nad Kruhy, Venclovsky grun, Kúty, Hrady, Kopanica, Konošia, Na jame, Zábrezie, Pod Snoch, Klin, Na honoch, Kopanice, Horevsie, Dubná skala, Pod Dúbravou, Cez jamu, Baranová, Židovo, Zarakytie, Pred Hôrkami, Kopanice, Povrazy, Nadávky, Holý diel, Od Belského, Príhrady, Nivy, Koňacia a Snoh, Záhumnice, Na Rovni, Bôrie, Kopečky, Omladníky, Doliny, Zavancinie, Pálenica, Dolinky, Starovské Záhumnie, Vyševie, Dlhá hora, Pod havranovým, Trstová, Pod háj, Veľké zeme

Miesto, okres Žilina:, 15 z 17

Vrch, Dubica, Pod úboč, Rybníky, Záhumnie, Nad lúkami, Dubie, Grúň, Od Bačína, Poddubie, Nad Vrchovinami, Za Čerňanský diel, Vyševsie, Konopné lúky, Za krúžkom, Sedlište, Kopanky, Sklady, Pod Kruhy, Na Roveň, Slatinky, Uhelica, Brložná jama, Stráň, Kazická, Kálnová, Podosičie, Pohorelé, Záhradnícke grapy, Kazická Kýčera, Hrivické, Podkýčerie, Lazy, Kardošovské Záhumnie, Predky-Zadky, Denov, Kotolnica, Planá, Hlaváčová, Plánková, Srnák, Lány, Pod lazišťom, Ohradie, Muránska, Za lazmi, Skálie, Zágrunie, Koňacia a Rúbaň, Vrchdiel, Turčica, Zakamenné, Granáty, Rožný jarok, Žiakovské, Chamarová, Rybníky, Boncová, Kopec, Dlhé Kopanice

Miesto, okres Žilina:, 16 z 17

U Čujdov, Za pasekov, Kravarská, Zadunovo, Lazy, Ostré, Za mlynie, Ostrice, U Minárikov, U Veščicov, Horné Rybníky, Pod Vysoké, Prípory, Krškove lazy, Doliny, Bielická, Hájnica, Za Kýčerou, Podhorie, Za Keblovom, Gale, Markove, Smrdlavá, Brieštie, Poľovňa, Šurabská, Kapustniská, Podprídavky, Bok, Štepnica, Balúchové, Paliská, Osičie, Pod Vršťavňou, Podháj, Šerické, Nad Váhom, Skalka, Priedolie, Solišanská, Salašky, Zapač, Srubanská Kýčera, Na kúte, Šťavina, Buchtov kopec, Na Brezníku, Nad záhradami, Fabulské, Pusté lazy, Ku šopám, Bubáňové, Hora nad úbočou, Močiare, Záhradnícka, Dolná Biesová, Rybárska, Rakytov, Panská roľa, Kostenovská

Miesto, okres Žilina:, 17 z 17

Markovo, Dvor, Hubeľnice, Hrabie, Za chlievy, Za Dvorom, Za stavanie, Sedliská, Cez Kráľové, Dúbravice, Polianky, Juríčky, Horná Biesová, Lány, Vyšné lány, Nižné lány, Kostelnová jama, Očková, Bobovisko, Markova, Keblovie a Stráne, Dielnice, Končie do hory, Nad úbočou, U Minárikov, Žiare, Valachová, Rozpadlá kopa, Jaseničník, Pod Brodencom, Drmlov vŕšok, Stolečné, Uhliská, Prievlaky, Domaniža, Dubiny, Zemice, Koncom do potoka, Čerňanské, Končie do potoka

miesto inde

Žilina (348x), Divina (165x), Dlhé Pole (132x), Zapad(5) (127x), Lietavská Svinná - Babkov (103x), Lietava (97x), Stránske (95x), Rajecké Teplice (93x), Terchová (93x), Kunerad (88x), Sever II(7a) (82x), Lietavská Svinná (80x), Poluvsie nad Rajčankou (77x), Turie (77x), Dolná Tižina (75x), Teplička nad Váhom (71x), Čičmany (68x), Závodie (65x), Lietavská Lúčka (65x), Svederník (63x), Horná Tižina (63x), Kotrčiná Lúčka (63x), Krasňany (61x), Paština Závada (57x), Višňové, okres ZA (56x), Nededza (55x), Sever I(6) (52x), Kamenná Poruba, okres ZA (52x), Juhovychod(8) (52x), Bánová (52x)
miesto v Žilina
miesto v Divina
miesto v Dlhé Pole

Podobné, okres Žilina:

2807x turistika, 1850x miesto, 345x orientačný bod, 206x strom, 90x turistické informácie, 64x poľovnícky posed, 62x chranený strom, 47x ohnisko, 40x miesto na piknik, 40x prístrešok, altánok, 25x studňa, 15x orientačná mapa, 15x atrakcia, 5x štôlňa, 1x komín, 1x väznica, 1x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Žilina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-zilina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.