Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Žilinský kraj » okres Žilina » turistika » miesto

Miesto, okres Žilina

Miesto v okres Žilina

V okres Žilina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Žilina:, 1 z 17

Domašínsky meander, Frambor, Nový Chlmec, Kňazova Lehota, Lopata, Pleš, Kňazovica, Markovice, Záhlodčie, Pod studničky, Lúka, Podžiarie, Lazúr, Skotňa, Bielisko, Pod Háje, Nad mlynom, Kostelné, Pri mlyne, Kaluže, Pri mlynci, Lán, Kúty, Dolinky, Krzienok, Predevsie, Bulvár, Kapustná záhrada, Panská jabloň, Koryto, Záchrastie, Vrchy, Frambor, Pri Rajčanke, Depo, Horevažie, Zábreh, Poddubie, Horevažie pod hôrkou, Kolo, Obora, Prostredný Vadičov, Grendeľ, Podstránie, Predmestie, Podchreničie, Kamence, Medzi cestami, Briežky, Zadný lán, Pod Skalkou, Závodie, Pod majerom, Zadielie, Mičuchovské, Nad hôrkou, Vinica, Podchraničie, Kopanice, Zastávek

Miesto, okres Žilina:, 2 z 17

Nad Šibenicami, Nad mlynom, Panské Kopánky, Rybník, Predný bok, Kopanica, Široké Horekončia, Priečne, Klčoviská, Dielce, Hlboké, Mičianovia, Pod Dolinkami, Noviny, Záhrady, Lazy, Lúčky medzi cestami, Upotočné, Pažite, Kaštiel, Malý Šveškovec, Zádvorie, Nadsadie, Široké hore Končia, Lánce, Hájisko, Zlatné, Medzilužie, Na Lúčie, U Červenčíka, Mindákovci, Na vŕšku, Horný Kamenec, Nad cintorínom, V Roháčoch, U Hulíka, Červencovia, Cezpolie, Skalica, U Cisárika, U Pistovčaka, Perisko, Hrehušky, U Muchu, U Dzurinov, U Bľačov, Záhrada, Na Stráži, V Dolinke, Pod dvor, Lúčky od vody, Hranice, Na Pleš, Na Stráni, Járky, Do poľa, Do Ilovca, Nad Včelínom, Pod Sviňankou, Na lán

Miesto, okres Žilina:, 3 z 17

K matke Božej, Pod kruh, Lachovia, Za chrastie, Klinček, Záhrady, Na lúkach, Nad záhradami, Hrby, Starý majer, Do Stúp, Hrby, Diel a Zadiel, Paseky, Machajové, Predné bôrie, Na chotári, Rybník, Šafárovské, Pod štepmi, Diel, Medzi haj, Záhorčie, Rovné pri kríži, Lazce, Za medzu, Do Kňažovca, Adamovec, Za višnie, Predmlynie, Pod Nedielku, Za kaštielom, Kraviarky, Kliny, Čerenka, Za Lány, Pod hŕbkami, Rovné, Noskovec, Na dlhé, Pod Kr -ovec, Pod dubom, Kapustné záhrady, Mlynárov jarok, Krúžky, Za záhradami, Pod predný haj, Nad zábrehom, Strana, Podvršie, Priosie, Prieloh, Hôrka, Dolinky, Predné Porubné, Pod Lovisko, Solisko, Smetanovské diely, Za zahrady, Ostredok

Miesto, okres Žilina:, 4 z 17

Zvonica, Dolný vrch, Pod Úhradom, Pri Bánovej, Pod stráňou, Nad studienkami, Sadisko, U Galjeríkov, Prašivina, Kapitulovo, Nadsadisko, Lazisko, Dlhé, Kamenné, Pustina, U Bielov, Kosariska, Nad Pakancom, Bobčíkovce, Dolný sad, Mičlovce, Frankovia, Kopánky, Kraviarská, Senkovo, Predky, Močiary, Hony, Turkov, Bachronovce, Zichovia, Vyšné kapustniská, Niževsie, Medzi vodami, Nizne Sutarovce, Mančarské, Pod kostolné, Kopanica, Kýčera črmná, Prielohy, Čičetková medzi Mudrovú a Marmanovú, U Blškov, Tižinky, Brodkove, Hlboč, Vyšný Žarnov, Za jamy, Bukovina, Vysne Sutarovce, Závoz, Remenárka, Na vŕšku, Nižnie, Kráčiny, Dlhé tále, Zaháj, Doliny, Za záhradkami, Ponad cesty, Dolinky

Miesto, okres Žilina:, 5 z 17

Pod Skladmi, Nadomie, Taranovia, Bieščare, Prielohy, U Tuhovcaka, Dolný Vadičov, Jaroše, Na vršku, Ninise, Holiskovce, Soľné, Dolová, U Tabacikov, Pod dúbravou, Do stráňe, U Pantokov, Podpeklo, Pod záhradkou, Rovné pri kríži, Žarnov, Kovalkove, Čepelovce, Záhumnie, Dúbravky, Forbaky, Staré lazy, Dolné hlavy, U Vojtkov, U Okuliari, Pod Stránie, Záhumnie, Ohrázka, Kosivné, Zákluka, Klukany, Kamenisté, Žľaby, Keblov, Na Širokú, Záplotie, Na trojak, Osada Gažovia, Kubové, Nad Paprudie, Dieliky, Zbýšovy, Pod roh Dubeň, Rieky, Prietrž, Lukavica, Za Chmelincami, Janinský.p, Mazurský, Sady, Stráne, Pobrežie, U Rapáňov, Pri kopci, Krtore

Miesto, okres Žilina:, 6 z 17

Kádašová, Slivkovský, Brezie, Sedliská, Marček, Brezie, Brezie, Hulákovia, Za Brezníkom, Piesky, Brezie, Majt nky, Potoky, Na Hámre, Čulákovci, Piesky, Pocestie, Gápel, Zadné zápotočné, Lány, Za kaštieľom, Dúbravky pod Vrchom, Zárieč - Keblov, Dlhé hony, Vyše kríža, Obrazná, Vrtielky, Pod hájom, U Čambalov, Pod Malým Vretenom, Lazy, Hôrka, Hôrka, Proti háju, Skotňa, Grešakovce, Potôčky, Dolný Háj, Od Gbelian, Hôrky, Skalka, U Tarabov, Za starou vodou, Priečky, Lány, Zadný lán, Na Záplotí, Dúbie, Ohrada, Jamy, Dielnice, Za vrch, Zadná hôrka, Predná hôrka, Lány, Povrázky, Tižinka, Nad jarkom, Parižovia, Kuneradské horné

Miesto, okres Žilina:, 7 z 17

Podhorie, Pod kruhy, Lalinok, Divina, Nad jarok, Rieky, Pod Domčicou, Hájiky, Pri bani, Zárečie, Chmelín, Niže vsi pri cintoríne, Ritviny, Panské záhrady, Na jamke, Nižný Martišov, Hucerovci, U Lokaja-Koristové, Sádok, Kučiny, Vŕšok, Trnovica, Michalovci, Lúky, Ku Kaštieľu, Fľaky, Žižovci, Nad studňou, Nad Breh, Chrasť, Tarneková, Malý žiar, Pod búdou, Kozie chrbty, Malý Žiar, Kopec, Koncom do Haja, Važina, Vertelky, Starý háj, Na lúky, Hrádok, Horné Košariská, Pod riekou, Brezie, Skalky, Malý Vreteň, Trstená, Banisko, Sviniarka, Spišáková, Grúne, Chrapovné úslnia, Laziská, Záhumnie, Uhlavčie, Rovne, Rybník, Malý Žiar, Rovná hora

Miesto, okres Žilina:, 8 z 17

Rovienka, Kovašovská roľa, Bukovina, Pažite, Bukovina, Demkovská, Zelená, Rovienka, Koncom do Závoza, Prielohy, Tomborovské zábrehy, Dolinky, Hlboký, Predné húštiny, Jefirny, Kúr, Kostelná, Pod Cibulníkom, Kúty, Dolinka, Za Plešom, Zakopaničie, Grúniky - Zaširočie, Do dolín, Hlodek, Dúžavy, Pod vápenice, Dúbravka, Závadske záhumnie, Za vrchlazie, Jama, Štvrtce, Záhumnie, Jastrabinec, Tlstá hora, Lazy, Žebračinec, Lány, Kozebová, Na chotári, Dolina do Patúcha, Snožky, Dolinky, Briežky, Kačka, Pod hrubou skalou, Kútnica, Lejšové, Pavlovo, Krieš, Na Odlazie, Pod Tobolky, Pod Orechom, Záhumnie, Biely potok, Záplotie, Od perinskej, Lazec, Patúchy, Vidlikovec

Miesto, okres Žilina:, 9 z 17

Vrch Lazie, Škultétske záhumnie, Vartovňa, Lazy, Zadubravčie, Patúchy, Snoh, Grúniky - Zaširočie, Pekárske, Pod Tlstou horou, Predevsie, Veľké hony, Lejšie, Košariská, Kozincové, Vŕšel, Rajčanek, Kobylia, Dolina, Starý majer, Pod brehy, Grúň-Dolina, Záhrady, Jabradné, Jaty, Konštica, Korelnice, Španinec, Za Háj, Mojbické záhumnie, Tŕnie, Zácestie, Huboč, Hubatá, Najnižšia dolina, Tančekové, Luhy, Lackové, Škultétske záhumnie, Hranice - Povrázky, Truchanová, Stráň, Diel, Vrch háj, Na kútoch, Úhradie, Diely, Pred studňou, Potoky, Kúty, Hájik, Pod Dúbie, Jaty, Pod Krešie, Zapierená, Hranice - Dúbravy, Závadske záhumnie, Šibenice, Podhorie, Bogdanová

Miesto, okres Žilina:, 10 z 17

Sypaniská, Pod zámkom, Za potoky, Medzi rybníky, Pohoreniská, Ploščina, Lúčivná, Kadub, Trckové, Za kostolom, Karolka, Zábava, Ďurišovská, Pekárske, Niževsie, Pod Kopanou, Vojtove, Dúbravná, Dlhé kusy, Hranice - Dovčické, Kopana, Mútnice, Kobylia -Dolinky, Vojtové, Krištofka, Na zadky, Pod Lazy, Pod Diel, Podrúbanie, Vrch Lazy, Povrázky, Kríž, Košariská, Jánova lúka, Nad rybníky, Močariny, Bariny, Pri obrázku, Dupná, Fišerka, Kozince, Svitáčovo, Gedeonova skala, Nová, Štrbíkovské, Letovisko, Mútnice, Šalby, Havrania, Jašterová, Komíny, Vŕšky, Biela Studňa, Mestská, Koštecké lazy, Bačov kopec pod Stilovým, Pod zámkom, Jasenová Brložná, Dúbrava, Zámostie

Miesto, okres Žilina:, 11 z 17

Za roh Dubeň, Pod Horným a Dolným Poľským, Brehy, Pod hôrčie, POD DUBNNIKOM, Horné lazy, Kobáry, Záborie, ZADUBNIE A ZAHAJ, Pod závozie, Španica, Dlhé lúky, Na vŕšky, Na Odvažie, Malatínec, Veľká Martoňovica, U Ritnošov, Za rakytie, Kozinec, Dobroňská záhrada, Doliny, NADSADIE, Sihoť, Kúty, Za ulicou, Pod farskou, ZA VLAKOV, ZA DRIENKAMI, Panský Vrch, Ležiachova javorina, Malá Martoňovica, Čierne doliny, Ku krížu, Na rieky, Paprudie, Hlboče, Teplička, Žľaby, Pod vŕšky, Bačov kopec, Socovský vrch, Malá Straníková, Straníková, Hrebeň, CINACKA A DUBOVEC, Podoknie, Hore koncovky, Osada Hrnčiareň, Žľabina, Humienca, Hony, Mlyniská, Za železnicou, Žľabina, Prútky, Zadné Bôrie, Pod hroble, Medzi jamky, Rukáv, Potoky

Miesto, okres Žilina:, 12 z 17

Záhajčie, Medzicestie, Doliny, Za chrasťou, Za Straníkom, Háje, Na jame, Nad poľom, Záhumnie, Jarčeky, Lazy medzi cestami, Za rybník, Na kopce, Pod vrchom a lánce, Kopanice, Na lán, Bucel, V jamách, Záhumnie, Za Diel, Kopanice, Breziny, Medzi hroble, Mlyniská, Jamy, Za Lietavskými hájmi, Záhajčie, ZA LUKOV, Bucel, Bucel, Poľany, Pod kopanie, Dolné huty, Pod dielom, Medzi lúky, Popod Salaji, Panošina, UJaroša, Huta, U Roha, Pod Ohreškom, Za Nivou, Rovňanský grúň, Zásičie, Jarčeky, Nad Hrádkom, Za vrchom, Hrady, Horné Dúbravy, Bystrice, Doliny, SISKOVEC, Pod Magurou, Mičurské, Pod Briežky, Na vrchu, Štafný vŕšok, Horné Dúbravy, Podbrezie, Stopkovci

Miesto, okres Žilina:, 13 z 17

Kamenné hony, Cez vrch, Sedlová, Boky, U Kormanov, U Salajov, Grúň, Háje, Roh Dubeň, Žiare, Pod horou, U Ťažkých, Brezičky, Dubníky, Štamríky, Dielce, Za Lietavskými hájmi, Prúd, Na skalke, Pod Briežky, Dolné Lazy, U Zajaca, Bukovina, Dlhé hony, Gaborské, Banisko, Maliarka, Mračkov, Čákory, Burchýbel, Dolné Dúbravy, Hoskora, U Papučov, Židové, U Bakľa, Podbrezie, Hajasová, Zastudnie, Hôrka, Kotol, U Pajaši, Sihoť, Vrch Hôrka, Dolinka, Za jamou, Prihaliny, U Škuľavíka, Za vrchom, Doliny, Zábrezie, Sekanina, Peckovan, Belkovské, Záhumnie, Za jarčeky, Pod hájom, Vrchy, Za parkanom, Pri skotni, Podevráta

Miesto, okres Žilina:, 14 z 17

Barankovské brehy, Šipice, Na Holý diel, Horné piesky, Bystrička, Zadné jarky, Pod Bielkovou medzou, Loncov diel, Zabukovinské, Pod Roháčom, Na Stráni, Na stráni, Dúbravy, Barankovské lúky, Úplaz, Stráne, U Bernata, Nad vŕškom, Lipy, Pod Osičie, V Žľaboch, U Jantulov, Šipica, Hajasova, Za Nivou, Na Lopatiny, Sandrová, Pod Skalky, Horné huty, Lisnár, Nad Balcovami, Do Vápenice, Roháč, Laziská, Nadvažie, Brezie, Obora, Ku hájiku, Lipy, Havranov, Roháč, Rovne, Orechovec, Pod Krchovú, Pod Dúbravku, Vrch Stráň, povrázkové piesky, Nadevsie, Barankovské kopce, Háj a Nadpolia, Draškovce, Borovie, Predovsie nad Bakovci, U Jantošíka, Na diely, Dráhy, Muchovské, Grance, Rovná, Záňov lán

Miesto, okres Žilina:, 15 z 17

Hôrka, Cirkevné horné vŕby, Pažite, Predné hony, Dolné salašiská, Za Háj, Zádražie, Do Hája, Vrch skotňa, Na lány, Za dolinou, Medzihorská, Končaborie, Búrie, Nollovky, Vrch zadky, Lúžek, Pri Malom Ostrom, Zálazie, Boky, Medzi Babinec, Do Španice, Lány, Pod Zabukovinské, Háje, Pod Chotárom, Medziskalie, Podskalie, Za Dúbravku, Na Kriváče, Na Vrch, Dielec, Pod závozy, Hrb, Skalka, Dolné Pažitie, Slopovec, Srpová veža, Dolná štvrť, Záhorská, Dagová, Hlodky, Pod Červenec, Hony, Pod Grúň, Za Dielom, Okľžeň, Pažite, Uhlisko, Hlánka, Skotňa, Vrchovina, Lazy, Medzihorská, Dúbrava, U Cabajov, Medzihorská, Vlčica, Podskalie, Bariny

Miesto, okres Žilina:, 16 z 17

Chotár, Vápenice, Jarky, Blatnatá, Do Lietaviek, Kobylia, Jamiská, Pod dúbie, Tlstá hora, Svitková, Pod Dielom, Planá Hora, Dráhy, Povrázky, Lány, Hôrka, Lakomá hora, Na Zadky, Kamenec, Vŕšok, Záborie, Huboč, Pod jablonkami, Vojteche hôrka, Lúka, Slatiny, Kopánka, Banát, Malinová, Tchorová, Hliniak, Stránie, Organy, Za skalu, Pod chotár, Božkovec, Slnečné skaly, Pod rožok, Drieňovica, Lopatina, Medzi Ostré, Hrádok, Zadná Čerenková, Zádelie, Zadné doliny, Niže kapustniská, Nad brehom, Cigánka, Mackové, Jamy, Slávistické steny, Stráň, Borgy, Ku doline, Za hájik, Na záhradkách, Horné Pažitie, Pod Čákovom, Pod prílet, Kravársky vŕšok

Miesto, okres Žilina:, 17 z 17

Kopanice, Za Sviňankou, Pod prostrednou, Záhumie, Panička, Pod dielec, Medzi Vodami, Jastrabie, Taralka, Za stránicou, Kulov vŕšok, Michalcovia, Obrzok, Dúžany, Klin, Poruby, Doliny, Kráľov breh, Svorita, Za Laziskom, Kašička, Za dolinku, Čerchle, Vŕšky, Vajaneko, Krčiny, Horné Hrby, Močiare, Kráčiny, Hraščanky, Kyselovické, Vrchy, Lán, Zajarčie, Pod Okrúhlicou, Pod Požehu, Za horou, Za haj, Zlieň, Kotrčina Lúčka

miesto inde

Žilina (402x), Divina (169x), Zapad(5) (159x), Dlhé Pole (136x), Stránske (118x), Lietavská Svinná - Babkov (116x), Lietava (105x), Rajecké Teplice (101x), Kunerad (96x), Terchová (96x), Lietavská Svinná (85x), Turie (83x), Sever II(7a) (83x), Poluvsie nad Rajčankou (80x), Závodie (80x), Dolná Tižina (79x), Teplička nad Váhom (73x), Lietavská Lúčka (71x), Čičmany (70x), Kotrčiná Lúčka (69x), Svederník (66x), Horná Tižina (64x), Višňové, okres ZA (62x), Strážov (62x), Krasňany (61x), Paština Závada (61x), Bánová (58x), Nededza (57x), Kamenná Poruba, okres ZA (56x), Juhovychod(8) (55x)
miesto v Žilina
miesto v Divina
miesto v Zapad(5)

Podobné, okres Žilina:

4020x turistika, 2945x miesto, 419x orientačný bod, 226x strom, 82x chranený strom, 80x poľovnícky posed, 76x turistické informácie, 47x ohnisko, 46x miesto na piknik, 34x prístrešok, altánok, 24x studňa, 18x orientačná mapa, 14x atrakcia, 5x štôlňa, 3x komín, 1x väznica
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Žilina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-zilina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.